Vi har flera olika affischer som du kan få upptryckta på ett tryckeri eller skriva ut på skrivaren du har hemma.
Myndigheter har en långtgående skyldighet att hjälpa dig och ge dig service. Vi beskriver vad som gäller och hur du kan gå till väga när du tar kontakt med myndigheter, så som dina barns skola.
Att informera andra kan bli ett effektivt sätt att skydda barnen ifrån sexualisering. Ett sätt att göra det på är att skicka brev eller mejl till skolpersonal, journalister eller politiker.
Att tänka på när du skriver ut på din egen skrivare.
Så här gör du för att själv beställa ifrån ett tryckeri. Det är inte mycket svårare än de andra beställningarna vi brukar göra på nätet.
Vi har flera olika flygblad som du kan skicka till tryckeri för beställning eller skriva ut på din egen skrivare.
Vi har flera olika flygblad som du kan skicka till tryckeri för beställning eller skriva ut på din egen skrivare.
Upplys arrangören om det lagvidriga i att utsätta barn för diskriminerande och kränkande behandling på grund av myndigheters rekommendation att kräva vaccinationspass av deras föräldrar.
Ett bra sätt att påverka är att skicka ett brev eller mejl till lärare, skolsköterska och rektor. Vi har tagit fram exempel på ett sådant brev eller mejl.