Vi har förberett både tryckdata som du använder när du trycker flygblad på tryckeri och filer för utskrift till din egen skrivare. Som hjälp har vi har tagit fram en steg för steg beskrivning på hur man går till väga.

Flygbladen har dubbelsidigt tryck. Ladda ner filen så kan du studera trycket på båda sidorna.

Tryckdata för tryckeri

Använd dessa filer när du beställer flygblad hos ett tryckeri. De passar inte så bra att skiva ut på skrivare.

Filer att skiva ut

Dessa filer kan du skriva ut på egen skrivare. De passar inte så bra att skicka till tryckerier.

Print Friendly, PDF & Email