Det finns i dagsläget väldigt effektiva och bra behandlingsmetoder mot covid-19 sjukdomen, bland annat Ivermektin och Hydroxiklorokin.