Vi skapar den framtid vi vill ha, för oss själva och våra barn

Använd kartan och kom i kontakt med andra engagerade på barnens skola. Alla som vill skapa en bra framtid för våra barn och ungdomar är välkomna att gå med i det nationella nätverket vi bygger tillsammans.
Medverka i kunskapsbildning. Ditt engagemang är viktigt och du kan göra mer nytta än du tror. Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi arbetar och så hittar vi en uppgift som passar dig.
Vi tillsammans är ett ideellt, politiskt och religiöst obundet initiativ för trygga barn, fri information och naturlig hälsa. Tillsammans bygger vi ett nationellt nätverk för att hjälpas åt att skapa den framtid vi vill ha för oss själva och våra barn.
För dig som önskar, erbjuder vi medmänskliga samtal, där du fritt kan tala om det som känns angeläget för dig.
Många ungdomar lever under ett hårt tryck just nu från sin omgivning och samhället i stort. Därför finns det en privat Facebook grupp för ungdomar som söker stöd från andra unga i samma situation.
Vi på insidan. En personlig berättelse. Mörkret må ha sänkt sig över oss. Tillsammans lyser vi upp vägen som leder till den framtid vi vill ha, för oss och våra barn.

Tillsammans skapar vi den framtid vi vill ha, för oss och våra barn

Kom i kontakt med engagerade på barnens skola

Ett meningsfullt engagemang för vår och barns hälsa och framtid