Det är oetiskt att utsätta barn och unga för risker för att skydda vuxna. Hur kan det vara rätt att på så här sätt utnyttja barns vilja att hjälpa till, när vi vet att vaccinen inte fungerar, det vill säga de vare sig skyddar mot smittspridning eller mot infektion?
Studier visar att en naturlig och nästan alltid permanent immunitet utvecklas efter att man har haft Sars-Cov-2 (covid-19).
Asymtomatisk smittspridning är kontroversiellt och i den mån det finns verkar det ha mindre betydelse. Vi bör inte testa friska barn och unga, eftersom det bara skapar onödig oro och ängslan.
Covid-19-infektionen är inte farligare för barn än influensa. Under det första halvåret 2020 var det inget barn som dog med covid-19 som underliggande dödsorsak.
Barn får oftast en mycket en mycket mild Covid infektion, om de ens märker den. Risken för allvarlig Covid är extremt liten.