Vi har tillsammans med läkare och jurist tagit fram ett faktabaserat diskussionsmaterial. Fördjupa dig tillsammans med oss så att du kan ta välgrundade beslut.

Du är inte ensam! Tillsammans med dig skapar vi ett kontaktnät som geografiskt utgår ifrån dina barns eller barnbarns skola.

 Tillsammans med dig vill vi göra en aktiv insats för att skapa den framtid vi vill ha, för oss och våra barn.

Gå med i en föräldragrupp – Du är inte ensam! Tillsammans med dig skapar vi ett kontaktnät som geografiskt utgår ifrån dina barns eller barnbarns skola.
Vill du hjälpa oss bygga vidare? Har du en bra idé som du vill dela med dig av? Har du sett något vi kan förbättra?
För dig som önskar, erbjuder vi medmänskliga samtal, där du fritt kan tala om det som känns angeläget för dig.
Med medicinskt, psykologiskt och juridiskt fokus, utmanas den offentliga berättelsen. Oberoende av politisk, kulturell och socialbakgrund vill Sant och Sånt värma hjärtan och vinna medmänskligheten åter.
Upplys arrangören om det lagvidriga i att utsätta barn för diskriminerande och kränkande behandling på grund av myndigheters rekommendation att kräva vaccinationspass av deras föräldrar.
Ett bra sätt att påverka är att skicka ett brev eller mejl till lärare, skolsköterska och rektor. Vi har tagit fram exempel på ett sådant brev eller mejl.
Många ungdomar lever under ett hårt tryck just nu från sin omgivning och samhället i stort. Därför finns det en privat Facebook grupp för ungdomar som söker stöd från andra unga i samma situation.
Vi har flera olika flygblad som du kan skicka till tryckeri för beställning eller skriva ut på din egen skrivare.
Vi lär oss att komma på samma sida och tillsammans i öppna och ärliga samtal ifrågasätta narrativen. Workshopen är gratis. Alla är välkomna.
Vi gav möjlighet för föräldrar att ställa frågor kring rättsläget kring barnvaccinationer i skolan. Nu har vi fått hjälp av en jurist att få svar på deras frågor.
Covid drabbar åldersgrupper olika. Barn drabbas sällan av allvarlig sjukdom. Vaccinationskampanjen för barn är därför onödig.
Vi på insidan. En personlig berättelse. Mörkret må ha sänkt sig över oss. Tillsammans lyser vi upp vägen som leder till den framtid vi vill ha, för oss och våra barn.
Det blev högt betyg ifrån barnen. Vi kan verkligen rekommendera andra att göra något liknande.
Vad motiverar barn att ta detta experimentella vaccin som det inte gjorts långtidsstudier för? Är barnen medvetna om att naturlig immunitet troligtvis ger ett mycket bättre skydd även mot varianterna på viruset jämfört med vaccinering?

Vi är

Vi är din granne, din kollega, din vän, eller kanske en okänd som passerar på stan. Helt enkelt en medmänniska i vårt avlånga land. Tillsammans verkar vi för att säkra vår och våra barns hälsa och framtid. Tillsammans gör vi skillnad, lokalt, regionalt och nationellt.

Vi vill

Vi vill vara de bästa förebilderna för våra barn och barnbarn. Vi vill med inre kraft stå upp för dem i sitt växande, till de unika människor de är. Vi ställs ständigt inför nya val och om vi vuxna, med tillit till vår förmåga, tar ansvar för det vi känner är rätt, kommer våra barn göra detsamma. 

Våra barn

Vi vill våra barns bästa. Vi är deras trygghet. Vi skyddar dem från fara. Vi står vid deras sida när de utforskar livet. Vi stödjer dem i att växa som fria människor, med ansvar, bortom rädsla och auktoritet.