Trygga barn växer upp i harmoni med familjen—utan sexualisering

Varför är det så svårt att nå fram? Vi hjälps åt att förstå

I harmonisk miljö utan genmodifierade preparat (mRNA) mår barn och vuxna bäst

Videoberättelse om hur myndigheter sexualiserar barn

Nytt

Utan allmänhetens vetskap införs en ny form av allsidig sexualundervisning i grundskolan. Vi undersöker den och myndigheternas folkhälsoarbete kring SRHR.
Vi lär oss psykologiska tekniker som används vid underrättelseinhämtning, konversationskonst, avprogrammering och åsiktsstyrning
Ett idésystem som utgår ifrån att barn är sexuella varelser som föds med sexuella behov sprids över hela världen. Det kallas Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR). Förskönande språk döljer hur föräldraansvaret urvattnas och hur samhällsnormer som skyddat barn elimineras.
VIDEO: Utan allmänhetens vetskap införs en ny form av sexualundervisning i grundskolan. Den utgår ifrån att barn är sexuella varelser och att de därför redan ifrån födseln måste förberedas för att nå sin fulla sexuella potential. Skolverket vill uppmuntra barn till att bli nyfikna på och utforska sin sexualitet och identitet.
Stort tack till alla som var med att rösta fram Årets olämpligaste barnbok. Se listan med nominerade böckerna rangordnade efter det antal röster de fått av allmänheten.
På många skolor saknas ett forum för föräldrar och skolpersonal att förutsättningslöst diskutera innehållet i barnens undervisning. Om ett sådant forum skulle finnas, kan man på ett odramatiskt sätt diskutera problematiken där.

Gå med i en föräldragrupp! Vi finns på skolor över hela landet.

Myndigheter betedde sig ytterst märkligt under pandemiåren. Det var kusligt att till slut få acceptera att de inte alltid vill oss väl. Samtidigt växte en enorm drivkraft fram. Trots orosmolnen känner jag nu stark optimism och fått ny mening när Vi tillsammans arbetar för en trygg framtid för oss själva och våra barn.

Martin

Tvåbarnspappa och ingenjör, Lund

Efter många års engagemang i NGO-organisationer insåg jag när corona kom att många av dessa organisationer var korrupta och inte alls stod upp för mänskliga rättigheter. Vi tillsammans har gett mig ny tro på mänskligheten och hur starka vi ”vanliga människor” är när vi går tillsammans för att skydda det viktigaste vi har – våra barn. Om inte vi vågar stå upp och höja våra röster mot sexualiseringen som våra barn utsätts för vem ska då göra det?

Anna

Tvåbarnsmamma och kommunikatör, Växjö

I samband med pandemin upptäckte jag att det inte fanns någon nyanserad information. Läkare, forskare och andra som rapporterade om upptäckter som motsade det offentliga narrativet blev ofta av med sina jobb, vilket var overkligt i ett samhälle som skall vara öppet för samtal och debatt. Detta gjorde att jag tycker att Vi tillsammans är en bra mötesplats för öppen diskussion och upptäckt.

Alexander

Tekniker, Skåne

Ett jättebra initiativ med Vi tillsammans. Jag är tacksam att det finns så man slipper stå själv. En genuin omsorg och kärlek för syftet, att skydda barnen. Jag gick med i skolgruppen i vår fina ort och berättade om sexboken min dotter hade med hem i ryggsäcken. Stödet kom snabbt och efter ett par veckor hade vi vår första ”win”. Alltså den boosten av framgång i detta läge var något alldeles extra. En sexbok mindre. Låt barn få vara barn!

Malin

Tvåbarnsmamma

När dragshowartister började läsa förvirrande sagor för småbarn och barn uppmuntras välja kön då förstod jag att det pågår en sexualisering av barn initierat av WHO. Jag hittade Vi tillsammans, en organisation med sunda värderingar, där jag kan vara aktiv och tillsammans med andra påverka och agera emot det här. Vi föräldrar och vuxna måste våga stå upp för våra moraliska övertygelser och vara förebilder för våra barn så de kan växa upp till trygga individer i en bättre värld.

Maria

Stockholm

Under pandemin blev jag tillfrågad att samarbeta med Vi tillsammans, när sprutorna snabbt närmade sig barnen. Nu är det högaktuellt med sexualiseringen i skolorna. Jag tror vi människor har ett gemensamt intresse, att skapa ett humant, kreativt samhälle för oss vuxna, våra barn och barnbarn. Gemensamma krafter behövs och modet att stå i sin sanning. Vi tillsammans är en organisation, som ligger väl i tiden. Var och en bidrar enskilt eller tillsammans, med så mycket man själv önskar.

Nina

F.d. lärare, mamma och mormor, Västsverige

Tillsammans skapar vi den framtid vi vill ha, för oss och våra barn

Kom i kontakt med engagerade på barnens skola

Ett meningsfullt engagemang för vår och barns hälsa och framtid

Vi är

Vi är din granne, din kollega, din vän, eller kanske en okänd som passerar på stan. Helt enkelt en medmänniska i vårt avlånga land. Tillsammans verkar vi för att säkra vår och våra barns hälsa och framtid. Tillsammans gör vi skillnad, lokalt, regionalt och nationellt.

Vi vill

Vi vill vara de bästa förebilderna för våra barn och barnbarn. Vi vill med inre kraft stå upp för dem i sitt växande, till de unika människor de är. Vi ställs ständigt inför nya val och om vi vuxna, med tillit till vår förmåga, tar ansvar för det vi känner är rätt, kommer våra barn göra detsamma. 

Våra barn

Vi vill våra barns bästa. Vi är deras trygghet. Vi skyddar dem från fara. Vi står vid deras sida när de utforskar livet. Vi stödjer dem i att växa som fria människor, med ansvar, bortom rädsla och auktoritet.