En uppväxt utan sexualisering.

Varför är det så svårt att nå fram? Vi hjälps åt att förstå

Är det nödvändigt? Är det säkert?

Gå med i en föräldragrupp! Vi finns på skolor över hela landet.

Nytt

En tilltagande fascination för barns sexualitet är onekligen märkbar. Det är följden av västvärldens nu tjugoåriga korståg för barns sexuella rättigheter. En naiv välvilja och blind tillit till våra institutioner har gjort att vardagen för våra barn i förskolan ser helt annorlunda ut i dag mot vad de flesta föräldrar tror.
Skolverket bemötte vår debattartikel i Epoch Times som visar att skolbarn sexualiseras. Vår svarsreplik, också i Epoch Times, påpekar att Skolverket i sin replik ignorerar inflytandet från organisationer som RFSU.
WHO försöker ändra på sexualundervisningen för barn. Det räcker inte längre att prata om biologi och preventivmedel. De vill att pedagoger ska förmedla en positiv syn på sex och uppmuntra småbarn till att njuta av sina kroppar.
Svar på tidningen Syres kritiska syn vårt engagemang för att skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Få känner till myndigheters sexualisering av barn, så en offentlig diskussion är verkligen på tiden.
Regionstyrelsen i Navarra fick Unescos utmärkelse för sitt banbrytande utbildningsprogram ”Skolae” som i själva verket är ett sexutbildningsprogram för små barn. På föräldrars begäran ålade Spaniens högsta domstol Regionstyrelsen att avbryta programmet. Något som de fortfarande vägrar göra.
VIDEO: I ett holländskt videomaterial för grundskolan tvingas 4–10-åriga barn svara på vuxnas frågor om sex och onani. När den spreds på Twitter uppstod det rabalder i nationell media, materialet drogs tillbaka och utbildningsministern försökte försvara dess lämplighet i parlamentet.

Tillsammans skapar vi den framtid vi vill ha, för oss och våra barn

Kom i kontakt med engagerade på barnens skola

Ett meningsfullt engagemang för vår och barns hälsa och framtid

Myndigheter betedde sig ytterst märkligt under pandemiåren. Det var kusligt att till slut få acceptera att de inte alltid vill oss väl. Samtidigt växte en enorm drivkraft fram. Trots orosmolnen känner jag nu stark optimism och fått ny mening när Vi tillsammans arbetar för en trygg framtid för oss själva och våra barn.

Martin

Tvåbarnspappa och ingenjör, Lund

Efter många års engagemang i NGO-organisationer insåg jag när corona kom att många av dessa organisationer var korrupta och inte alls stod upp för mänskliga rättigheter. Vi tillsammans har gett mig ny tro på mänskligheten och hur starka vi ”vanliga människor” är när vi går tillsammans för att skydda det viktigaste vi har – våra barn. Om inte vi vågar stå upp och höja våra röster mot sexualiseringen som våra barn utsätts för vem ska då göra det?

Anna

Tvåbarnsmamma och kommunikatör, Växjö

I samband med pandemin upptäckte jag att det inte fanns någon nyanserad information. Läkare, forskare och andra som rapporterade om upptäckter som motsade det offentliga narrativet blev ofta av med sina jobb, vilket var overkligt i ett samhälle som skall vara öppet för samtal och debatt. Detta gjorde att jag tycker att Vi tillsammans är en bra mötesplats för öppen diskussion och upptäckt.

Alexander

Tekniker, Skåne

Ett jättebra initiativ med Vi tillsammans. Jag är tacksam att det finns så man slipper stå själv. En genuin omsorg och kärlek för syftet, att skydda barnen. Jag gick med i skolgruppen i vår fina ort och berättade om sexboken min dotter hade med hem i ryggsäcken. Stödet kom snabbt och efter ett par veckor hade vi vår första ”win”. Alltså den boosten av framgång i detta läge var något alldeles extra. En sexbok mindre. Låt barn få vara barn!

Malin

Tvåbarnsmamma

När dragshowartister började läsa förvirrande sagor för småbarn och barn uppmuntras välja kön då förstod jag att det pågår en sexualisering av barn initierat av WHO. Jag hittade Vi tillsammans, en organisation med sunda värderingar, där jag kan vara aktiv och tillsammans med andra påverka och agera emot det här. Vi föräldrar och vuxna måste våga stå upp för våra moraliska övertygelser och vara förebilder för våra barn så de kan växa upp till trygga individer i en bättre värld.

Maria

Stockholm

Under pandemin blev jag tillfrågad att samarbeta med Vi tillsammans, när sprutorna snabbt närmade sig barnen. Nu är det högaktuellt med sexualiseringen i skolorna. Jag tror vi människor har ett gemensamt intresse, att skapa ett humant, kreativt samhälle för oss vuxna, våra barn och barnbarn. Gemensamma krafter behövs och modet att stå i sin sanning. Vi tillsammans är en organisation, som ligger väl i tiden. Var och en bidrar enskilt eller tillsammans, med så mycket man själv önskar.

Nina

F.d. lärare, mamma och mormor, Västsverige

Vi är

Vi är din granne, din kollega, din vän, eller kanske en okänd som passerar på stan. Helt enkelt en medmänniska i vårt avlånga land. Tillsammans verkar vi för att säkra vår och våra barns hälsa och framtid. Tillsammans gör vi skillnad, lokalt, regionalt och nationellt.

Vi vill

Vi vill vara de bästa förebilderna för våra barn och barnbarn. Vi vill med inre kraft stå upp för dem i sitt växande, till de unika människor de är. Vi ställs ständigt inför nya val och om vi vuxna, med tillit till vår förmåga, tar ansvar för det vi känner är rätt, kommer våra barn göra detsamma. 

Våra barn

Vi vill våra barns bästa. Vi är deras trygghet. Vi skyddar dem från fara. Vi står vid deras sida när de utforskar livet. Vi stödjer dem i att växa som fria människor, med ansvar, bortom rädsla och auktoritet.