Vi har tillsammans med läkare och jurist tagit fram ett faktabaserat diskussionsmaterial. Fördjupa dig tillsammans med oss så att du kan ta välgrundade beslut.

Du är inte ensam! Tillsammans med dig skapar vi ett kontaktnät som geografiskt utgår ifrån dina barns eller barnbarns skola.

 Tillsammans med dig vill vi göra en aktiv insats för att skapa den framtid vi vill ha, för oss och våra barn.

Varför är det så svårt att nå fram?

Gå med i en föräldragrupp – Du är inte ensam! Tillsammans med dig skapar vi ett kontaktnät som geografiskt utgår ifrån dina barns eller barnbarns skola.
Vill du hjälpa oss bygga vidare? Har du en bra idé som du vill dela med dig av? Har du sett något vi kan förbättra?
Med hjälp av insikter inom psykologi, beteendevetenskap, neurovetenskap och marknadsföring har vi tagit fram ett material som är på en lagom nivå för gemene man. Alla har kapacitet att förstå alla delar och ha framgångsrika samtal.
För dig som önskar, erbjuder vi medmänskliga samtal, där du fritt kan tala om det som känns angeläget för dig.
Med medicinskt, psykologiskt och juridiskt fokus, utmanas den offentliga berättelsen. Oberoende av politisk, kulturell och socialbakgrund vill Sant och Sånt värma hjärtan och vinna medmänskligheten åter.
Många ungdomar lever under ett hårt tryck just nu från sin omgivning och samhället i stort. Därför finns det en privat Facebook grupp för ungdomar som söker stöd från andra unga i samma situation.
Amerikanska motsvarigheten till Socialdepartementet genomförde en utstuderad marknadsföringskampanj för att få fler att ta covidvaccin under våren 2021. Bland annat bokade man framträdande av presidenten och bad underhållningsprogrammen att vaccinera programledarna i direktsändning.
Låt ditt immunförsvar och din kropp vila. En vaccinpaus ger din kropp en chans att återhämta sig från den påfrestning som covidvaccinerna kan vara.
Upp till en tredjedel av alla gravida har vitamin D-brist, en viktig riskfaktor för allvarlig Covid. Vitamin D är ett mycket säkrare alternativ för gravida än vaccin.
Här hittar du övningsuppgifter till Nå fram-materialet. Öva gärna tillsammans med andra. Det är i dynamiken med andra som vi kan bli utmanade och snabbt bli bättre. Det går också bra att öva själv. Med mindre justeringar kan du göra de flesta övningar på egen hand.
Vi undersöker i den fjärde delen vad som gör samtal fängslande och inspirerar till eftertanke. När information presenteras i en berättelse når den oss på djupet. Metaforer kan ge en instinktiv förståelse. Med frågor kan vi varsamt vägleda andras uppmärksamhet till en plats där vi kan nå gemensam sanning.
Den tredje delen beskriver hur vi tolkar verkligheten med en inre kartbild. Om vi inte förstår varandras kartor talar vi förbi varandra och får svårt att nå fram. Med en förståelse för hur de offentliga narrativen är uppbyggda, ser vi vilka pusselbitar som behöver komma på kartan. När vi förstår hur propaganda är uppbyggd kan vi enklare upptäcka när den används.

Vi är

Vi är din granne, din kollega, din vän, eller kanske en okänd som passerar på stan. Helt enkelt en medmänniska i vårt avlånga land. Tillsammans verkar vi för att säkra vår och våra barns hälsa och framtid. Tillsammans gör vi skillnad, lokalt, regionalt och nationellt.

Vi vill

Vi vill vara de bästa förebilderna för våra barn och barnbarn. Vi vill med inre kraft stå upp för dem i sitt växande, till de unika människor de är. Vi ställs ständigt inför nya val och om vi vuxna, med tillit till vår förmåga, tar ansvar för det vi känner är rätt, kommer våra barn göra detsamma. 

Våra barn

Vi vill våra barns bästa. Vi är deras trygghet. Vi skyddar dem från fara. Vi står vid deras sida när de utforskar livet. Vi stödjer dem i att växa som fria människor, med ansvar, bortom rädsla och auktoritet.