Vi har förberett både tryckdata som du använder när du trycker flygblad på tryckeri och filer för utskrift till din egen skrivare. Som hjälp har vi har tagit fram en steg för steg beskrivning på hur man går till väga.

Tryckdata för tryckeri

Använd dessa filer när du beställer flygblad hos ett tryckeri. De passar inte så bra att skiva ut på skrivare.

Filer att skiva ut

Dessa filer kan du skriva ut på egen skrivare. De passar inte så bra att skicka till tryckerier.

För egen skrivare

För egen skrivare

Print Friendly, PDF & Email