1 Mild sjukdom

Barn och unga har oftast ett milt sjukdomsförlopp om de smittats av coronaviruset. Dödligheten för i övrigt friska barn som insjuknar i covid-19 är mindre än 0,0003%.

Enligt en studie av Jonas F Ludvigsson, publicerad i New England Journal of Medicine, så dog inget barn av covid-19 under den första vågen i Sverige. Studien omfattade nära två miljoner barn upp till 15 år. 15 barn vårdades på IVA för MIS-C ett multiinflammatoriskt syndrom. Den genomsnittliga vårdtiden för dem på IVA var fyra dagar. Fyra av de 15 hade underliggande sjukdomar.

2 Farliga vaccin

Coronavaccin är farligare för barn än sjukdomen covid-19. Antalet biverkningsrapporter efter coronavaccination har slagit rekort. Över 90 000 rapporter inkommit till Läkemedelsverket under år 2021. Antalet skador är säkert mycket högre eftersom underrapporteringen är hög.

Jämför med de 7999 rapporter som inkom år 2020 för samtliga läkemedel. Under 2009-2010 rapporterades 4380 biverkningar på grund av Panderemix, svininfluensavaccinet. Det orsakade narkolepsi hos flera hundra barn i Sverige.

För coronavaccinen har vissa biverkningar visat sig vara extra vanliga bland unga. Hjärtmuskelinflammation är ett sådant bekymrande exempel. Med tanke på att vaccinen har möjliga risker och vi vet mycket litet om dessa ännu, manar försiktighetsprincipen oss att låta bli att vaccinera barn eller avvakta.

3 Experimentella vaccin

Covid vaccinerna är fortfarande experimentella och bara villkorligt godkända. De kliniska undersökningarna som läkemedelsbolagen ska göra pågår fortfarande. Pfizers försök ska vara klara den 2a maj 2023.

Dessa försök har kritiserats. Pfizers vaccin testades bara på 1131 barn i åldern 12-15 år under två månader. Efter den tiden vaccinerades även kontrollgruppen.

Aldrig tidigare har denna typ av vaccin med mRNA teknologi använts på människor i så stor skala. Vaccinerna innehåller problematiska ingredienser som polyetylene glycol (PEG), polysorbate 80 och lipid nanopartiklar som ansamlas i olika organ i kroppen enligt den studie som den japanska stated begärde av Pfizer.

4 Inga långtidsstudier

Det är omöjligt att utesluta att det uppträder biverkningar som ger skador på lång sikt. Läkare oroar sig för att vaccinerna kan påverka immunsystemet och fertiliteten negativt. De tror dessutom att problemen kan förvärras med upprepade injektioner.

Säkerhetsdata för vaccinen både på mellanlång och lång sikt saknas fortfarande. Barn och unga kan räkna med att leva i 55-80 år till. För dem har okända skadliga långtidseffekter mycket större konsekvenser än för de äldre. Om injektioner ges flera gånger om året i överskådlig framtid kommer riskerna tillslut bli astronomiska för de unga.

Vaccinrekommendationer bygger på att de förväntade fördelarna väger betydligt tyngre än risken för biverkningar. För barn och unga har coronavaccinen potentiellt höga risker, samtidigt som nyttan med dem är mycket låg.

5 Lovar runt men håller tunt

Vaccintillverkarna och myndigheterna lovar mer än vad de kan hålla. Vaccinen skyddar inte mot smittspridning. Efter några månader har deras skyddande effekt avtagit kraftigt. Det påstås därför nödvändigt med regelbundna påfyllnadsdoser.

Många vaccinerade testar positivt med covid varianterna. Det är så kallade genombrottsinfektioner.

Det är centralt att förstå skillnaden på relativ och absolut risk när vaccins effektivitet bedöms. Pfizer som bara rapporterar den relativa risken hävdar att deras vaccin Comirnaty är 100% effektivt för 12-15 åringar. De baserar det på deras studie med 2260 barn. I kontrollgruppen testade 18 barn positivt för covid. I den vaccinerade gruppen rapporterades inga positiva test.

Skillnaden mellan den vaccinerade och ovaccinerade gruppen var dock mycket liten. Den vaccinerade gruppen hade en riskreduktion på bara drygt en procent, jämfört med placebogruppen. Det kan tilläggas att en hel del av barnen i den vaccinerade gruppen fick biverkningar av just vaccinet.

6 Barn som sköldar

Det är oetiskt att utsätta barn och unga för risker för att skydda vuxna. Osjälviskt beteende; organdonation och blodgivning bygger annars alltid på frivillighet. Det har aldrig inträffat förut att vi gett barn den rollen. Smittspridning från barn till vuxna är låg och vuxna som arbetar med barn har inte förhöjd dödlighet i Covid-19.

7 Behandling finns

För barn , vuxna och personer i riskgrupp finns både vaccin och olika slags medicinska behandlingar om de blir sjuka. Kortison, blodförtunnande medel och monoklonala antikroppar är exempel på behandlingar som används i vården. Dessutom finns kosttillskott som vitamin D, zink, vitamin C, Quercetin och mediciner som Ivermektin och Hydroxiklorokin. De rekommenderas visserligen inte av svenska myndigheter men en rad internationella läkarlag gör det. Medlen lämpar sig främst för tidig behandling så att den smittade minskar risken för allvarlig sjukdom och därmed inläggning in på sjukhus.

8 Naturlig immunitet

Naturlig immunitet efter en infektion är bred, pålitlig och mer effektiv än den som vaccinen ger. Den naturliga immuniteten ger en gott skydd mot nya varianter.

En hög andel av alla barn har redan haft infektionen och är immuna. Det visar data från Israel där vaccinerade hade en mycket högre risk för att få covid än de som har naturlig immunitet. Efter två år med pandemin har de flesta barn och unga antingen naturlig immunitet efter att de haft Covid-19 eller korsimmunitet från andra coronavirus, som även kallar förkylningsvirus.

Vi behöver inte vaccinera barn för att uppnå flockimmunitet.

9 Tvinga inte

Att lova barn att vaccin är biljetten till ett normalt liv är en form av tvång. Barn kan lockas att vilja dra sitt strå till stacken och hjälpa till med att hindra smittspridningen. De vill att de själva, familjen och samhället ska fungerar som tidigare. Om vi vuxna försöker tvångsövertala dem blir det näst intill omöjligt för att barn att själv väga risker och fördelar med vaccinet.

10 Vi kan vänta

Covid är ofarligt för nästan alla barn och unga. De skyddas av deras naturliga immunitet. Vi kan se till att de som blir sjuka får den behandling de behöver. Får de den tidigt behöver de inte läggas in på sjukhus.

Vi kan avvakta med att vaccinera barn tills vi vet mer om hur säkra och effektiva de är. Vi har tiden att vänta tills det tagits fram vaccin som vi vet är effektiva och helt säkra.

Myndigheterna gör oklokt i att pressa föräldrar till att vaccinera sina barn. Skulle det senare visar sig att många har skadas av vaccinerna så riskerar även förtroendet för det allmänna barnvaccinationsprogrammet att försämras.

Källor punkt 1
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/studie-ovanligt-med-iva-vard-av-covidsjuka-barn-trots-oppna-skolor

Källor punkt 2
https://checkfact.org/statistik-biverkningar-covidvaccin/

Källor punkt 3
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-biontech-announce-positive-topline-results-pivotal#:~:text=The study is evaluating the,6 months to 2 years
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?view=record

Källor punkt 4
https://www.israelnationalnews.com/news/304124

Källor punkt 5
https://www.statnews.com/2021/05/10/fda-authorizes-pfizers-COVID-19-vaccine-for-use-in-adolescents/

Källor punkt 6
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/smittspridningen-i-skolan-aterspeglar-okningen-av-covid-19-i-samhallet/
https://vi-tillsammans.nu/fakta/medicin/covid-sjukdom/vart-ansvar-gentemot-barnen/

Källor punkt 7
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/i-mask-plus-protocol/
https://earlycovidcare.org/guidance/

Källor punkt 8
https://unclassified.substack.com/p/natural-immunity
https://www.science.org/content/article/having-sars-cov-2-once-confers-much-greater-immunity-vaccine-vaccination-remains-vital
https://www.vetenskaphalsa.se/immunsvaret-vid-covid-19-vad-vet-vi/
https://www.gavi.org/vaccineswork/six-ten-children-are-immune-covid-19-virus-despite-never-being-infected-it

Kategorier