Är det första gången i historien som barn ska påta sig ansvaret som fiktiv räddare av mänskligheten, istället för att skyddas av de vuxna och äldre som alltid annars varit aktuellt? Speciellt med tanke på en relativt liten hälsofara från covid, men en osäker och potentiellt stor från vaccinationerna.

Källa:
Statistik under Riskerna med sjukdomen Covid-19.
Se även Statistik under Riskerna med vaccination mot Covid-19.