Tidningen Syre skrev i sin ledare ”Varning för kampanj mot sexualkunskap i skolan” om vårt engagemang. [1] Vi har varit i kontakt med Syres redaktion ett flertal gånger, men de har valt att inte ta emot vårt svar. Märkligt tycker vi. Ska små barn verkligen utsättas för något som av vuxenvärlden ses så kontroversiellt att man ens inte vågar ta en debatt? Här följer vår replik på Syres ledare:

Vi tar Syres kritik på vårt engagemang för att skolan ska vara en trygg plats för alla barn som en inbjudan till debatt i detta viktiga ämne. Få känner till myndigheters sexualisering av barn, så en offentlig diskussion är verkligen på tiden.

Syre varnar för oss, men läsarens oro riktas på fel håll. Vi vet att barn inte är utrustade för att bära tyngden av vuxen sexualitet. Tidig och olämplig sexualisering påverkar tankar, känslor, handlingar och har lett till sexuellt och annat missbruk och till trasiga relationer.

Att ge barn en sund grund rörande relationer och sexualitet behöver inte vara mer komplicerat än att låta barn veta att du som förälder alltid tar dig tid för dem oavsett vilka frågor eller funderingar de har.

Allsidig (comprehensive) och holistisk sexualundervisning kallas det när barn ses som sexuella varelser som ska uppmanas att utforska sin sexualitet redan ifrån födseln. De här idéerna beskrivs utförligt i standarden för sexualkunskap som Världshälsoorganisationen (WHO) tillsammans med en svensk forskare tog fram 2010. I den beskrivs hur 0–4-åriga barn ska uppmuntras till onani och att leka doktor, att utforska könsidentiteter och lära sig hur man undanhåller eller ger samtycke till sexuell aktivitet. [2]

Syre menar att vi fantiserar om att lärare ska undervisa förskolebarn i onani. Men långt ifrån fantasi är det, trots föräldrars protester, verklighet i Spanien.

2019 lanserades utbildningsprogrammet ”Coeduca´t” för dagisbarn som innehöll aktivitetsförslaget “sensacions” där barnen lär sig onanera. De praktiska övningarna motiverades med ”att utforska onani i barndomen är ett normaliserat faktum för att utöva njutning och få självkännedom.” [3]

Programmets riktlinjer, som hänvisar till WHO:s standard, innehåller detaljerade instruktioner till förskolepersonalen.

”Spela rogivande musik och be dem lägga sig ner och slappna av. De som vill kan resa sig upp och ta ett föremål och gå och smeka eller ge massage till ett annat barn i gruppen. Förklara för dem att behagliga och önskvärda sensationer också kan uppnås med egna kroppen. De som vill kan utforska sin förmåga genom att upprepa aktiviteten individuellt.” [4]

Skolverket bestrider WHO:s inflytande, men det blir inte trovärdigt när de själva hänvisar till WHO:s material och standard ett flertal gånger i olika texter på hemsidan. I sitt stödmaterial för grundsärskolan rekommenderar de, med hänvisning till WHO:s standard, att sexualundervisning påbörjas redan före fyra års ålder. Det handlar om att förbereda individen inför sexuella relationer, förklarar Skolverket senare i texten, igen med en hänvisning till WHO. [5]

Utrikesdepartementet klargör att ”Unescos och UNAIDS Technical Guidelines on Sexuality Education (2009) och WHO Europas Standards for Sexuality Education (2010) ger förslag på vad undervisningen kan innehålla, och ringar in vad en comprehensive eller holistisk sexualundervisning kan vara. De svenska läroplanerna har också ett tydligt sådant perspektiv.” [6]

Under Förenta nationernas (FN) befolkningskonferens (CPD56) i april i år lät Europeiska unionen (EU) representerad av den svenska delegationen och andra västländer meddela att de inte skulle acceptera ett slutdokument som inte innehöll en hänvisning till sexualundervisning. Det fick dussintals delegater att uttrycka “allvarlig oro och besvikelse”. [7]

Pakistans delegat anklagade västländer för att hålla utbildningspolitiken som gisslan tills alla länder underkastat sig deras sexuella agenda. Hon rekommenderade västländer att nöja sig med att genomföra den extrema sexualundervisningen inom sina egna gränser utan att påtvinga andra länder samma sak. [8]

Tvärtemot vad Syre påstår menar vi att skolan måste ta hänsyn till att barnens familjer ser olika ut. Sverige är en smältdegel av familjer med olika religion, kultur och värderingar. När Skolverkets sexualisering frontalkolliderar mot föräldrars etiska och moraliska övertygelser kommer barn i kläm och far illa.

Hade inte alla inblandade, både barn och vuxna, mått så mycket bättre om Skolverket hållit sig till det vi förväntar oss av dem? Att hjälpa våra barn att få de baskunskaper som de behöver för att lyckas med framtida yrkes- och vardagsliv.

Martin Lantz, Kennedi Samuels, Aida Reva, Tina L Hedenquist, Lorena König, Maria Ekdotter, Marianne Liljeholt, Nina Kollind, Anna Håkansson för Vi tillsammans

Källor

  1. Varning för kampanj mot sexualkunskap i skolan, Syre, 2023-05-04, https://tidningensyre.se/2023/4-maj-2023/varning-for-kampanj-mot-sexualkunskap-i-skolan/
  2. Standards for Sexuality Education in Europe, WHO & BZgA, 2010, https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdf
  3. Onaniworkshop för dagisbarn stoppad i Spanien, Vi tillsammans, https://vi-tillsammans.nu/fakta-sv/typ-sv/artikel-sv/onaniworkshop-for-dagisbarn-stoppad-i-spanien/
  4. Programmet Coeduca´t:s riktlinjer för emotionell och sexualupplysning för förskolan, regionstyret i Katalonien, 2020, https://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD76413.pdf
  5. Sex- och samlevnadsundervisning i grund- och gymnasiesärskolan, Skolverket, 2021, https://web.archive.org/web/20211204160401/https://www.skolverket.se/getFile?file=7810
  6. Från befolkningsfrågor till SRHR—Sveriges globala engagemang i sexuell och Reproduktiv hälsa och rättigheter, Utrikesdepartementet, 2013, https://cdn.openaid.se/app/uploads/2021/03/08160448/Fran-befolkningsfragor-till-SRHR-Sveriges-globala-engagemang-i-sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter.pdf
  7. Bakslag för FN:s sexualiseringsagenda, Vi tillsammans, https://vi-tillsammans.nu/fakta-sv/typ-sv/artikel-sv/bakslag-for-fns-sexualiseringsagenda/
  8. Traditional Countries Stop Biden Administration Sexual Agenda for Children, Lisa Correnti och Stefano Gennarini för C-Fam, 2023, https://c-fam.org/friday_fax/traditional-countries-stop-biden-administration-sexual-agenda-for-children/
Print Friendly, PDF & Email