Läsåret 2019-2020 lanserade Utbildningsdepartementet i Katalonien (autonom region i nordöstra Spanien) ett utbildningsprogram för dagisbarn (3 till 5 år) som innehöll aktivitetsförslaget “sensationer” där barnen lär sig onanera [1]. Det kontroversiella innehållet skapade stor uppståndelse i Spanien.

Glädjande nog vann ett spanskt advokatsamfund nyligen en rättstvist i Kataloniens högsta domstol och tvingade myndigheterna att avbryta och ta bort den här typen av extrem sexualundervisning från förskolor och grundskolor i regionen [2].

I programmets riktlinjer för emotionell sexualupplysning motiverar Utbildningsdepartementet de praktiska övningarna med att barnen har ”rätt till sin egen kropp, i förhållande till vem som kan röra den, var och på vilket sätt. Att utforska onani i barndomen är ett normaliserat faktum för att utöva njutning och få självkännedom. [1 s. 50]

Riktlinjerna, som hänvisar till WHO:s standard för sexualundervisning [3], innehöll detaljerade instruktioner till förskolepersonalen.

”Spela rogivande musik och be dem lägga sig ner och slappna av. De som vill kan resa sig upp och ta ett föremål och gå och smeka eller ge massage till ett annat barn i gruppen. Förklara för dem att behagliga och önskvärda sensationer också kan uppnås med egna kroppen. De som vill kan utforska sin förmåga genom att upprepa aktiviteten individuellt. [1 s. 50]

Advokaterna krävde att programmet skulle ogiltigförklaras. Man kunde visa att programmet kränkte flera grundläggande rättigheter. Det gjorde intrång på barns och ungdomars rättsskydd och stred emot föräldrars rätt att själva bestämma att de egna barnens utbildning sker i enlighet med deras religiösa eller moraliska övertygelse. Högsta domstolen gav advokaterna rätt och myndigheterna tvingades upphöra med sitt sexualiseringsprogram [4].

Källor

  1. Programmet Coeduca´t:s riktlinjer för emotionell och sexualupplysning för förskolan, regionstyret i Katalonien, 2020, https://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD76413.pdf
  2. Utbildningsguiden som lär ut onani från 3 års ålder når Kataloniens domstolar, ABC Catalonia, 2022-11-29, https://www.abc.es/espana/cataluna/asociacion-juristas-pide-tsjc-retirada-plan-generalitat-20221129142947-nt.html
  3. Standards for Sexuality Education in Europe, WHO & BZgA, 2010, https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdf
  4. Regionstyret drar tillbaka workshopen där 3-åringar fick lära sig att onanera, Larazon, 2023-02-09, https://www.larazon.es/cataluna/generalitat-retira-taller-que-ensenaba-masturbarse-ninos-3-anos_2023020963e4c02c54dfc000012205f2.html
Print Friendly, PDF & Email