Konservativa länder utmanövrerade västvärldens kuppartade försök att avancera sin sexuella agenda vid årets befolkningskonferens i FN som hölls i april 2023.

Europeiska unionen (EU) och USA försökte tvinga in sin sexuella ideologi för barn i en FN-resolution om utbildning.  Efter tre veckors förhandling lades plötsligt, klockan 22.30 på kvällen före det slutgiltiga antagandet, kontroversiella skrivningar till i resolutionen. Ett inte helt ovanligt knep från västländernas sida som ger andra länder ont om tid att analysera det nya språket och få instruktioner hemifrån.

Europeiska unionen, representerad av den svenska delegationen ledd av Anna Karin Eneström, och andra västländer var på väg att lyckas få till ett antagande av resolutionen som främjade “comprehensive sexualundervisning” (CSE) och sexuellt självbestämmande för barn, något som de har försökt göra i över ett decennium utan framgång. I ett försök att säkerställa detta skickade USA och EU tidigare i veckan separata mejl till ordföranden från Moldavien och meddelade att de inte skulle acceptera ett slutdokument som inte innehöll en hänvisning till sexualundervisning.

Men sedan hände något som ingen hade väntat sig.

Då resolutionen skulle antas tog dussintals delegater till orda och uttryckte “allvarlig oro och besvikelse” över det sätt på vilket ordföranden valde att ta upp vissa delegationers prioriteringar och ståndpunkter i jämförelse med andras.

En besviken delegat från Pakistan anklagade vältaligt västländer för att hålla utbildningspolitiken som gisslan tills alla länder underkastat sig deras sexuella agenda. Hon rekommenderade västländer att nöja sig med att genomföra den extrema sexualundervisningen inom sina egna gränser utan att påtvinga andra länder samma sak.

Ingen var beredd på den uppvisning i solidaritet och diplomatisk skicklighet som länder ifrån Asien, Afrika, Mellanöstern och Östeuropa visade upp. Efter timmar av uttalanden som visade att det inte fanns någon konsensus tvingades konferensens ordförande att dra tillbaka resolutionsförslaget.

Källa: Analysis: Arrogant Western Countries Outplayed by Developing Member States at the UN, Lisa Correnti för C-Fam, 2023, https://c-fam.org/friday_fax/analysis-arrogant-western-countries-outplayed-by-developing-member-states-at-the-un/

Källa: Traditional Countries Stop Biden Administration Sexual Agenda for Children, Lisa Correnti och Stefano Gennarini för C-Fam, 2023, https://c-fam.org/friday_fax/traditional-countries-stop-biden-administration-sexual-agenda-for-children/

Källa: 9th meeting of the 56th session of the Commission on Population and Development (CPD56), FN, https://media.un.org/en/asset/k1p/k1pr8jyq3d

Print Friendly, PDF & Email