Regionstyrelsen i Navarra fick 2019 en utmärkelse och 50 000 € av Unesco för sitt banbrytande utbildningsprogram ”Skolae: Gemensam resa—En jämställd uppväxt”. [1] Programmet som officiellt syftar till att uppnå ett mer rättvist och jämlikt samhälle, är i själva verket ett sexutbildningsprogram för små barn.

Sedan starten 2017 har tusentals lärare blivit utbildade inom programmet som nu utvidgats till alla skolor i regionen. “Lärare har märkt att barnen nu öppet pratar om det som de tidigare ansåg vara tabu eller svårt att diskutera”, stoltserar en Skolae-samordnare. [2]

Programmet som uppmuntrar barn mellan 0 och 6 år att leka erotiska och sexuella lekar och främja sexuell nyfikenhet motiveras med ett “erkännande av barns sexualitet ifrån födseln, vilken behöver avkriminaliseras och få upplevas inom skola och familj.” [3 s. 68]

En praktisk övning för 6–9-åringar instrueras på följande sätt: ”Läraren namnger varje kroppsdel och uppmanar barnen att vila sina händer på, röra vid eller smeka den. Be dem stanna upp en stund med slutna ögon så att de kan känna av de känslor som kommer till dem. Uppmuntra barnen att undersöka på vilket sätt de kan beröra varje kroppsdel som nämns: öppna och stäng händerna, röra fingrarna, krama sig själva, öppna och stänga munnen, sticka ut tungan. Meningen är att vi ska leka med alla delar av vår kropp.” Övningen avslutas med att barnen kittlar eller masserar varandra. [4]

Enligt detta program ska barn från 12 år besvara frågor om anala samlag och vilka sexuella läggningar personer brukar ha som föredrar dem. I ett frågeformulär kräver skolan att barnen besvarar frågorna “Hur många personer av samma kön attraheras av mig just nu?” och “Hur många personer av motsatt kön attraheras av mig just nu?”

Företrädare för Concapa [5] och andra föräldraföreningar stämde regionstyrelsen när de upptäckt att de i smyg infört Skolae-programmet “helt utan hänsyn till familjerna. Ingen visste om programmet förrän rapporter om erotiska spelkort för barn från 0–6 år dök upp i media.”  “När föräldrar och lärare fick tillgång till programmet insåg de att det innehöll en dold könsideologi.” Programmet “reducerar kärleksrelationer till en möjlighet att få sexuell tillfredsställelse och omtänksamhet. Ansvarstagande, familjebildning och äktenskap är ord som lyser med sin frånvaro i det 100-sidiga dokumentet”. [6]

När regionstyrelsen i Navarra i juni 2020 blev ålagda av regionens högsta domstol; TSJN, att avbryta programmet, överklagade de beslutet till Spaniens Högsta domstol, som dock gick på föräldrarnas linje och vidmakthöll den lägre instansens beslut. Dagen efter domslutet började regionstyrelsen i Navarra sprida en idé att Högsta domstolens domslut inte hade någon betydelse eftersom Skolae-programmet var skyddat under en regional jämställdhetslag från 2019.

Concapas taleskvinna uttryckte djup besvikelse inför “Navarras regionstyrelses trots emot Högsta domstolens beslut” och varnade att “regionstyrelsen nu förbereder en ny rättsprocess för att med ett provinsiellt dekret lösa de rättsliga problemen kring Skolae”. Hon påpekade att programmet innehåller “kontroversiella frågor som påverkar de mest intima delarna av barnens personlighet, ett område där familjerna måste få ha sista ordet”. “Det heter att myndigheterna ska stå till föräldrarnas tjänst, men med Skolae-programmet vänds de rollerna helt,” sade hon. [6]

Professor emeritus och doktor i pedagogik vid universitetet i Navarra fortsätter kritiken: ”Det obligatoriska Skolae-programmet som införts på både kommunala skolor och friskolor, är avsett att uppmuntra barn att upptäcka sin sexualitet genom “upplevelser av sexualitet i skolmiljön”. Med det syftet schemaläggs ”innovativa” aktiviteter för barn så som sexuella lekar och onaniworkshopar. Kursplaner på temat kärlek konstruerades på grundvalen av att “förälskelse bygger på en myt om romantisk kärlek, som tjänar till att upprätthålla befintliga maktobalanser.” [7]

Källor

  1. Ett holistiskt program som tar bort könsstereotyper och skapar en miljö av jämställdhet för alla åldrar i klassrummet har vunnit 2019 UNESCO:s pris för flickor och kvinnors utbildning. Det prisbelönta projektet, med titeln SKOLAE, Unesco https://www.unesco.org/es/articles/un-programa-holistico-que-desmonta-los-estereotipos-de-genero-y-crea-un-ambito-de-igualdad-para
  2. Chivite får UNESCO-priset för Skolae utbildningsprogram, eitb, https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6730125/premio-unesco-al-gobierno-navarra-skolae-octubre-2019/
  3. Skolae: Gemensam resa—En jämställd uppväxt, Navarras utbildningsdepartement, https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2017/09/SKOLAE-Berdin-Bidean-Creciendo-en-Iguadad_Programa.pdf
  4. EDSEXEPP-5 Vår kropp, Navarras utbildningsdepartement, https://concapanavarra.org/wp-content/uploads/2019/02/EDSEXEPP-5-Nuestro-cuerpo.pdf
  5. Skolae programet, Catholic Confederation of APYMAS of Navarra, https://concapanavarra.org/programa-skolae/
  6. Navarra. Föräldraföreningar hindrar Skolverket att tillämpa “Skolae”, som lär skolbarn om “flickor med penis” och “pojkar med vulva”, Hispanidad, 2021, https://www.hispanidad.com/hemeroteca/confidencial/navarra-familias-centros-publicos-concertados-piden-educacion-no-se-aplique-skolae-ensena-escolares-fichas-ninas-con-pene-ninos-con-vulva_12026685_102.html
  7. Skolae’s indoktrinering, Diario de Navarra, https://www.diariodenavarra.es/contenidos/participacion/cartasaldirector/2023/02/23/el-adoctrinamiento-skolae.html
Print Friendly, PDF & Email