Att barn måste covid vaccineras motiveras på samma sätt som för vuxna, för att skydda dem själva och andra. Detta trots att barn har extremt låg risk för allvarlig Covid, och att barn inte är en viktig källa till smittspridning. Det motiveras också ofta med att det behövs för att samhället ska kunna öppnas upp och att restriktioner ska kunna tas bort.

Det är oetiskt att utsätta barn och unga för risker för att skydda vuxna. Är det första gången i historien som vi ger våra barn den rollen? Hur kan det vara rätt att på så här sätt utnyttja barns vilja att hjälpa till, när vi vet att vaccinen inte fungerar, det vill säga de vare sig skyddar mot smittspridning eller mot infektion? Skälet att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom är inte relevant för i grunden friska barn.

Print Friendly, PDF & Email