Vi som är engagerade i projektet är spridda över hela landet och är förenade i en djup övertygelse om att vi tillsammans kan förändra samhällsutvecklingen. Vi arbetar helt ideellt och önskar skapa möjlighet för dig att bidra med en aktiv insats.

Vår idé är att hjälpa engagerade föräldrar att hitta varandra för att ha möjlighet att organisera sig. Tillsammans blir föräldragrupperna en folklig rörelse som skapar förändring i samhället och säkrar barnens medicinska frihet.

Uppbyggnad

Initiativet består i huvudsak av två delar: Coacher och föräldragrupper. Coacherna jobbar med att vidareutveckla projektet medan föräldragrupperna till större del agerar självständigt.

Coachen hjälper föräldrar att hitta varandra och bilda föräldragrupper samt att stödja och motivera dem. Coachen tar kontakt med föräldrar, arrangerar introduktionsträffar, ger stöd och motiverar föräldrarna i grupperna samt tränar nya coacher.

Föräldrarna i respektive grupp arbetar på egen hand, med vårt stöd och i samarbete med andra föräldragrupper för att informera sig och andra föräldrar så de kan säkra barnens medicinska frihet på skolan.

Hjälp oss bygga vidare

Vill du hjälpa oss bygga vidare? Har du en bra idé som du vill dela med dig av? Har du sett något vi kan förbättra? Kontakta oss.

Frivillig uppgift
Frivillig uppgift
Frivillig uppgift (hjälper lokal kontaktperson att ta kontakt med dig).
Frivillig uppgift