Ladda ner, skriv ut, tejpa upp, dela ut flygblad och posters.

Utskrifts-tips! När du skriver ut, ange att utskriften skall anpassas efter pappret. Annars kommer en bit att ”försvinna” i ytterkanterna, eftersom en skrivare oftast inte kan skriva ut ända ut till kanten. Beroende på vilken dator du har och vilket program som du använder, kan utskriftsfunktionen heta olika saker, men principen är densamma. Prova först med att skriva ut 1 papper för att se om det gick bra.

Exempel från Adobe Acrobat. Under ”Page Scaling” är ”Fit to Printable Area” är angive. Det kan även kallas ”Anpassa utskrift”.
Exempel från Förhandsgranskning på Mac. ”Scale to fit” är angivet, vilket motsvarar ”Anpassa storlek”.