Samla och spara bevis om du blivit stoppad av arrangör vid något event för att du inte kunnat visa vaccinationsbevis.

Vi Tillsammans kommer snart lägga upp information om hur du på olika sätt kan anmäla arrangörer som bryter mot grundlagsskyddade fri- och rättigheter.