Föräldragrupp

Gå med i en föräldragrupp – Du är inte ensam! Tillsammans med dig skapar vi ett kontaktnät som geografiskt utgår ifrån dina barns eller barnbarns skola.

Anslut dig

Vill du hjälpa oss bygga vidare? Har du en bra idé som du vill dela med dig av? Har du sett något vi kan förbättra?

Brev till skolan

Ett bra sätt att påverka är att skicka ett brev eller mejl till lärare, skolsköterska och rektor. Vi har tagit fram exempel på ett sådant brev eller mejl.

Ladda ner

Ladda ner, skriv ut, tejpa upp, dela ut flygblad och posters