Det finns väldigt effektiva och bra behandlingsmetoder i dagsläget mot covid-19 sjukdomen, bland annat Ivermektin och Hydroxiklorokin. De är dock inte allmänt kända, inte ens bland läkare och andra sakkunniga. Detta eftersom information inte ges ut om det.

Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Det upptäcktes då att det fanns 95% färre fall än vad som förväntades. I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Afrika har väldigt få dödsfall i förhållande till västvärlden. Detta för att de har en omfattande användning av Hydroxiklorokin (använd bland annat som malariamedicin). Dessa medel verkar fungera framgångsrikt mot covid.

Rekommenderade behandlingsformer för covid har publicerats av internationella organisationer och enskilda läkare som upptäckt medlens effektivitet genom både studier och aktiva behandlingar på patienter.

I Peru gjordes en massiv kampanj med användning av Ivermektin (som också är konstateterat effektivt mot covid-19) under senare hälft av 2020. Dödligheten minskade 14 gånger över 3 månader. En ny president kom till makten i Peru och stoppade denna framgångsrika kampanj. Nästa månad steg dödligheten 13 gånger.

Diagram från den medicinska publikationen från Peru.

Läkaren Vincent Rey Vicente rapporterar att i Indien används Ivermektin framgångsrikt mot covid-19 sjukdomen. De regioner som använt medlet har fått i genomsnitt över 87% färre covid-19 fall, och 66% färre dödsfall på grund av covid-19. De regioner som förbjudit medlet har fått 21% färre covid-19 fall och konstant ökande dödsfall av covid-19. Han påpekar också att när resten av världen är ”vaccingalna” distribuerar de indiska myndigheterna ett ”Home Covid kit” med Zink, Doxycycline och Ivermektin för en kostnad av ca 25:- per person.

För den som är intresserad, finns en databas med samlade studier över både Ivermektin och Hydroxiklorokin.

Källa: COVID-19 treatment studies for Hydroxychloroquine
https://c19hcq.com/

Källa: COVID-19 treatment studies for Ivermectin
https://c19ivermectin.com/

Källa: Dr Geoff Mitchell. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 02:08.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: Front Line COVID-19 Critical Care Alliance – Prevention & Treatment Protocols for COVID-19
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/

Källa: The Fleming Method
https://www.flemingmethod.com/

Källa: Ivermectin: a multifaceted drug of Nobel prize-honoured distinction with indicated efficacy against a new global scourge, COVID-19. Av A.D. Santin,1 D.E. Scheim, P.A. McCullough, M. Yagisawa, T.J. Borody
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8383101/

Källa: The Role of IVERMECTIN in the Monumental decline of COVID19 Cases in INDIA, Vincent Rey Vicente, Läkare.
https://www.linkedin.com/pulse/role-ivermectin-monumental-decline-covid19-cases-vicente-md/
Den sammanfattande artikeln refererar till följande källor:
https://ivmmeta.com/
https://ourworldindata.org/
http://bit.ly/COVID19SEARCH
https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19ClinicalManagementProtocolAlgorithmAdults19thMay2021.pdf
https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/92644
https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/uttar-pradesh-government-says-ivermectin-helped-to-keep-deaths-low-7311786