En studie i Israel (som har bland de högsta vaccinerade befolkningsandelarna i världen, ca 90%) visar att vaccinets effektivitet ”försvinner” efter cirka 6 månader, och när delta-varianten av viruset spreds orsakade det många infektioner bland vaccinerade. Därför har myndigheterna där bestämt att alla som inte fått tredje sprutan ska hamna i karantän och deras vaccinpass är inte längre giltiga. Dessutom ÄVEN om när du får tredje sprutan så kommer vaccinpasset inte att vara giltigt i mer än 6 månader, så det verkar som att ytterligare injektioner kommer att behövas var 6:e månad.

Den fjärde ”booster-shoten” förbereds nu i landet. Frågan som kan ställas är om det verkligen är nödvändigt med repetitiva injektioner av ett medel som inte studerats långvarigt för allvarliga biverkningar, men som redan rapporterats medföra många allvarliga sådana och dödsfall. Om de inte förebygger infektion eller spridning, inte är farligare än en säsongsinfluensa (se Dödligheten likvärdig med säsongsinfluensa), och dessutom riskerar farliga biverkningar och dödsfall (se Statistik (Riskerna med vaccination mot Covid-19)), överväger då nyttan risken med dessa covid-medel?

Källa: Isolation for those who have not received booster shot
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/312893

Källa: Green Pass Guidance
https://corona.health.gov.il/en/directives/green-pass-info/

Källa: Viral loads of Delta-variant SARS-CoV2 breakthrough infections following vaccination and booster with the BNT162b2 vaccine
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.29.21262798v1

Se även Statistik (Riskerna med sjukdomen Covid-19), om Israel.