Läkaren Nina Pierpoint publicerade en analys som baserar sig på tre studier, som visar på att covid-vaccinen inte uppfyller kraven på att få kallas vaccin. De vare sig förebygger infektion eller spridning av sjukdomen.
Studierna kommer från amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som är USA:s nationella folkhälsomyndighet, från Oxfords universitet och från de brittiska hälsomyndigheterna.

Om nu injektionerna inte förebygger infektion eller spridning, inte är farligare än en säsongsinfluensa (se Dödligheten likvärdig med säsongsinfluensa), och dessutom riskerar farliga biverkningar och dödsfall (se Statistik (Riskerna med vaccination mot Covid-19)), överväger då nyttan risken med dessa covid-medel?

Källa: Covid-19 Vaccine Mandates Are Now Pointless: Covid-19 vaccines do not keep people from catching
the prevailing Delta variant and passing it to others.
https://theexpose.uk/wp-content/uploads/2021/09/Pierpont-Why-mandated-vaccines-are-pointless-final-1.pdf

Källa: Morbidity and Mortality Weekly ReportMMWR / August 6, 2021 / Vol. 70 / No. 31 1059US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention
Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7031e2-H.pdf

Källa: Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

Källa: Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.18.21262237v1