Detta är en upprepning av det som ledde till Nürnbergkonventionerna gällande medicinska experiment. Konventionerna skrevs med anledning av de experiment som tyskarna gjorde under andra världskriget utan patienters godkännande eller informerande om risker.

Källa: Dr Ryan Cole, Läkare, Immunolog, Virolog. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 04h:03.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen