Det finns inget läkemedel som är helt utan biverkningar. Ofta fungerar läkemedlen precis som förväntat men i vissa fall går det sämre. Det finns inget generellt svar på varför vissa av oss tar skada istället för att bli hjälpa av läkemedlen. Vi är alla olika som individer och det är kanske därför vi också kan reagera olika på dem.

Tyvärr har det hänt att läkemedel, som visat sig vara mer till skada än till nytta, har passerat både tillverkarens och myndigheternas säkerhetskontroller och kommit ut på marknaden och börjat användas av allmänheten. Därför är det av yttersta vikt att sjukvården och patienter rapporterar alla misstänkta biverkningar så att skadliga läkemedel upptäcks så tidigt som möjligt så vi undviker onödigt lidande.

Läkemedelsverket började ta emot biverkningsrapporter redan 1965. Det finns mycket information om hur ofta vi drabbas av biverkningar från de läkemedel som används i Sverige. Ibland så mycket att det kan bli svårt för oss att relatera till de siffror som presenteras. Vad är mycket och vad är lite? Vi försöker göra några enkla jämförelser.

Under år 2020 tog Läkemedelsverket emot totalt 7999 biverkningsrapporter ifrån både sjukvården och patienter angående alla typer av läkemedel. Rapporterna beskriver både lindriga och allvarliga (nödvändiggör sjukhusvård, livshotande eller dödsfall) biverkningar. Den svenska databasen för misstänkta biverkningar innehåller nu över 200 000 rapporter, med start 1965 fram till och med år 2020. Många av dessa rapporter berör läkemedel som vi är vana att använda och vars risker för biverkningar vi med tiden har accepterat. För att få ytterligare perspektiv så kan vi notera i läkemedelsverkets slutrapport om svininfluensavaccinet Pandemrix att det då hade hunnit komma in 4380 biverkansrapporter innan det slutade användas (ungefär varannan svensk tog vaccinet). Pandmerix togs fram under kort tid under en — vad vi nu vet var en felaktigt bedömd — pandemi 2009-2010. Kanske det då inte är så förvånande att vaccinet hade en hög riskprofil.

Nu har vi några siffor att relatera till. Vi kan förvänta oss cirka 8000 biverkansrapporter i år (2021) och vi känner till att under de 55 år som läkemedelsverket haft bevakning har det inkommit totalt 200 000 rapporter inklusive de 4380 rapporter ifrån ett enskilt läkemedel som bedömdes vara för många för att det skulle fortsätta användas.

Biverkansrapporter, läkemedelsverket

Mot denna bakgrund kan det upplevas chockerande att det redan inkommit 81 780 biverkansrapporter för coronavaccinen i Sverige (2021-10-13). Det är så många rapporter att läkemedelsverket hittills bara hunnit handlägga en bråkdel av dem; cirka en tiondel. Antalet biverkningar är utan motstycke i Svensk historia. Redan nu har det rapporteras in 19 gånger fler biverkningar ifrån coronavaccinen än vad togs emot för Pandemrix. Det är lika många som alla rapporter under de första 40 åren tillsammans (1965-2004).

När drar läkemedelsverket i nödbromsen?

Källa: Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

Källa: Årsrapport för misstänkta biverkningar 2020, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/4992f0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2020.pdf

Källa: Avslutande sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix under perioden oktober 2009 – mitten av april 2010, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/4acc53/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/vaccin/avslutande-sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-pandemrix-2010-05-04.pdf