Regeringen har gått ut med direktiv där det premieras om regionerna c19-vaccinerar hela befolkningen så fort som möjligt? Är detta det bästa sättet att hantera pandemin på hälsomässigt, med tanke på alla uppkomna biverkningar och dödsfall som inte ens undersökts? Varför stressas denna hantering fram för en sjukdom som de allra flesta inte får några större problem med, eller riskerar att dö av, även inom riskgrupperna, om adekvat behandling ges? (Se Dö av eller med Covid-19?)

Källa: Bemyndigande att underteckna ändringsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av vaccination mot covid-19 2021
https://www.regeringen.se/496342/contentassets/7a898d16b15f4663b2e7d13f684d81d1/andringsoverenskommelse-om-genomforande-av-vaccinering-mot-covid-19-2021-med-anledning-av-forandrade-forutsattningar-avseende-leverans-av-vaccin.pdf