Sedan våren 2020 har myndigheterna infört allvarliga begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. Motivet har varit att inte sjukvården skulle överbelastats. Rimligt kan tänkas. Men trots att vårdkapaciteten i Sverige under årtionden varit bland den sämsta i Europa har i mycket liten förstärkning skett sedan våren 2020.

Att intensivvårdsplatserna i Sverige minskat ända sedan 1990-talet är ett faktum. Då, före de stora nedskärningarna i finanskrisens spår, fanns enligt olika beräkningar uppemot 2 000 disponibla intensivvårdsplatser. De efterföljande neddragningarna på sjuksköterske- och läkarutbildningen ledde till en årlig brist på 700–1 000 läkare, vilket har slagit hårt mot hela vårdapparaten.

”Vårdplatsbeläggningen och den stress som överbeläggningar medför för personalen har varit ett genomgående tema sedan 1990-talet,” konstaterar Socialstyrelsen i en rapport från 2018, ”Kapaciteten i sjukvården”.

Socialstyrelsen som hade fått uppgift att granska sjukvårdens kapacitet att hantera kritiska lägen skriver vidare i sin rapport:

”Svensk hälso- och sjukvård har i ett internationellt sammanhang mycket få vårdplatser och problem med bemanning av vissa yrkesgrupper, vilket sannolikt begränsar svensk sjukvårds kapacitet och gör det svårare att planera verksamheten. Hur detta ansträngda normalläge påverkar förmågan att hantera större störningar och upprätthålla produktionen under varierande omständigheter är en följdfråga som också ställs i regeringsuppdraget.”

Sverige har med sina 4,89 vuxenintensivvårdsplatser per 100 000 invånare ett lågt antal platser jämfört med t.ex Tysklands 24,6 och USA:s 20,0. 2010 -2011 var snittet i Europa 11,5 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare.

I normala fall finns alltså drygt 500 intensivvårdsplatser i Sverige, vilka under våren 2020 endast tillfälligt utökades till cirka 1 100.

Det är då inte konstigt att sjukhuspersonalen i Sverige ”går på knäna” varje vinter, då mängden gamla med besvärliga luftvägsinfektioner alltid ökar. Är det inte obegripligt att man gjort så lite att förbereda inför nästa vinter säsong?

Källa: Svensk intensivvårdsmortalitet och platstillgång i internationell jämförelse Poster nr: 2886 Lars Engerström
https://www.icuregswe.org/globalassets/fou/2886-le-poster-sfai-002.pdf

Källa: Dramatisk minskning av iva-platser sedan 90-talet, Eva Janzon
https://www.varldenidag.se/nyheter/dramatisk-minskning-av-iva-platser-sedan-90-talet/reptlj!hjI4ZhcgB4uCA8gmmnOcQ/

Källa: Kapaciteten i sjukvården, Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-12-1.pdf