Amerikanska FEMA (Federal Emergency Management Agency) betalar ut 9 000 dollar till de efterlevande om de kan uppvisa en dödsattest som anger covid19 i text. Det räcker att den döde haft ”covid-liknande symptom” för att få pengarna. Den officiella anledningen är att hjälpa de efterlevande med begravningskostnaderna.
Frågan är hur många dödsattester som kommer att bli klassade som covid19-dödsfall för att den döde hade symptom som är väldigt vanliga bland äldre utan att ha haft covid19? Den ekonomiska kopplingen mellan vaccintillverkare och myndigheter (där myndigheterna tjänar pengar på vaccin – se Jäv/intressekonflikter/pengaintressen) gör detta erbjudande än mer problematiskt.

Källa: FEMA to Help Pay Funeral Costs for COVID-19-Related Deaths
https://www.fema.gov/press-release/20210324/fema-help-pay-funeral-costs-covid-19-related-deaths