I USA upptäckte Deborah Conrad, som ingår i vårdpersonalen på ett sjukhus, att biverkningar från covid19-vaccinationerna inte rapporterades som de skulle enligt reglerna (se VAERS i Statistik (Riskerna med vaccination mot Covid-19)). När hon själv började göra det med sina patienter blev det för mycket arbete för henne och hon begärde hjälp från ledningen. Hon nämnde att personalen inte var upplärda i rapportering och behövde utbildning. Ledningen svarade att ”det är upp till var och en att lära sig på egen hand”. Ledningen motarbetade henne och till slut förbjöd de henne att hjälpa sina kollegor med rapportering. Hon upplevde också att hon blev utesluten ur gemenskapen eftersom hon ifrågasatte vaccinens förträfflighet och ”riskerade att göra personal och patienter oroliga för att ta sprutan”. Conrad spelade in ett samtal med ledningen där de visar sin ståndpunkt i saken.

Det är ett känt faktum att mycket stor underrapportering finns i VAERS-systemet (se ovan nämnda länk). Frågan är hur många sjukhus och hur många i vårdpersonalen världen över som genom sina bristande rutiner och bristande utbildning inte rapporterar biverkningar och dödsfall genom covid19-vaccionationerna? Många tecken pekar redan på att ett nytt misstag sker som tidigare också skett genom exempelvis Neurosedyn-skandalen och Svininfluensavaccin-skadorna, fast på en mycket större skala.

Källa: Whistleblower Report: The VAERS Scandal
https://www.bitchute.com/video/e2NnMSB589Vj/