Runt om kring i vårt land erbjuds nu barn ner till 12 år Covid-19 vaccin, och många barn verkar vara positiva till att ta det. Hur kan det komma sig? Vad motiverar barn att ta detta experimentella vaccin som det inte gjorts långtidsstudier för?

Inte bara antikroppar

Många barn är medvetna om att de redan haft Corona eller att de antagligen haft det eftersom familjemedlemmar varit sjuka. ”Eftersom antikropparna försvinner så bör jag ta vaccinet ändå”, är en vanlig kommentar. Men varför har ingen berättat för dem att immunförsvaret inte bara utgörs av antikroppar utan att det består av många samverkande delar däribland många olika slags immunceller, t ex T-celler? Är barnen medvetna om att naturlig immunitet troligtvis ger ett mycket bättre skydd även mot varianterna på viruset, än vaccin, enligt data vi har från Israel? En studie från Karolinska visade att familjemedlemmar till personer som testat positivt för Covid ofta hade t.ex T- celler, trots att de inte ens visste om att de haft infektionen. Varför har ingen berättat för barnen att kanske upp till 30-50 % av alla barn i Sverige troligtvis redan har naturlig immunitet mot Coronaviruset? Är det inte diskriminerande att pressa dessa barn att ta vaccin, barn som inte kunnat arbeta hemifrån i lugn och ro under hela pandemin som många privilegierade vuxna kunnat?

För andras skull

Många barn tänker att de nog borde ta vaccinet, eftersom det sägs att de ”bör” ta det för för att skydda andra. ”Man ska ju inte vara egoistisk”. Men varför då? Alla i riskgrupp inklusive vuxna har sedan länge kunnat ta vaccin och är därmed skyddade. Med denna massvaccinationskampanj vädjar vi till att barn ska ta vaccinet för andras skull, men är det inte moraliskt fel att skuldbelägga barn och pressa dem att ta ansvar för andras hälsa? Hur vore det om vi istället uppmuntrar barn att tänka självständigt och kritiskt, och inte bara ta information för sann även om den kommer från staten? Det är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och skolans uppgift enligt läroplanen.

För att bli fri

Många barn tror nog också att även de måste ta vaccinet för att allt ska bli som vanligt igen, men det är en form av utpressning. ”Vaccinera dig så får du träffa dina kompisar, gå på dina fritidsaktiviteter och träffa mormor”.

Många barn tror nog också att det ”bara” är två sprutor som de behöver ta. Men är de medvetna om att de troligtvis kommer behöva ta boosterdoser årligen, åtminstone när de blir äldre? Det är mönstret vi ser i andra länder t ex Israel, där deras ”gröna covidpass” blir ogiltigt för de som inte tar den tredje sprutan snart. Är de medvetna om att vi inte har en aning om vilken påverkan det kan ha på immunsystemet på lång sikt?

Många barn säger också att ”vi måste ta vaccin för att kunna resa utomlands”.
Men med tanke på de enorma brister i kunskap vi har om Covid-vaccinerna, är det värt att riskera våra barns hälsa för att utlandsresorna ska gå smidigare?

Okända biverkningar

Många barn tror säkert att Covid-vaccinerna är ungefär som andra vaccin de tagit. Men är de medvetna om att dessa så kallade vaccin bygger på en helt ny teknologi, mRNA teknologin och att det forskarna inte har en aning om hur de påverkar vår hälsa på lång sikt? Traditionellt när vaccin släpps så har det genomgått långtidsstudier på minst tio år, men här finns inga långtidsstudier. Mängden biverkansrapporter för Covid-vaccinerna, som är många gånger fler än för traditionella vaccin, väcker också frågetecken. Dessutom så kommer allt fler rapporter om att Covid-vaccinerna innehåller material och metaller som inte är deklarerade av tillverkarna. Är våra barn medvetna om detta?

Lagen skyddar vem?

Till sist, är barnen medvetna om att lagen skyddar tillverkarna av vaccinerna, t ex Pfizer, så att det inte går att åtala dem, även om vaccinerna orsakar allvarliga biverkningar och till och med dödsfall?

Källa: Immuniteten mot covid-19 sannolikt högre än tester visat
https://nyheter.ki.se/immuniteten-mot-covid-19-sannolikt-hogre-an-tester-visat
Källa: Studie: Covid-smitta gav bättre skydd än vaccin
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/studie-covid-smitta-gav-battre-skydd-an-vaccin
Källa: Israeli Researchers: Study: Natural immunity ‘stronger, longer’ than vaccine immunity
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/312538
Källa: Israel requires COVID-19 booster shots for stricter “green pass”
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-requires-covid-19-booster-shots-stricter-green- pass-2021-10-03/