Statistiken över antalet covid-fall, både de som testats positivt och dödsfall i covid-19, är starkt kritiserad. Statistiken kan bli missvisande på flera olika sätt, till exempel de ifrågasatta PCR-testerna som ger fler falska positiva fall ju fler cykler som proven körs, men även vilken metodik som använts. I vissa fall har de falska positiva fallen (vilket innebär att de inte var sjuka av covid-19) utgjort 87% av angivna antal. Dessutom ställs diagnosen ”covid-19” på personer som har många underliggande sjukdomar som är den egentliga dödsorsaken (se Dö “av covid” vs “med covid”). Vad har statistiken visat oss hitintills då? Hur smittsam är sjukdomen om vi inte kan lita på statistiken?

I Israel anses bara de som fått tre doser, som fullvaccinerade. Detta innebär att statistik kan, och har tidigare, missbrukats genom att inte ange intagna som vaccinerade om de enbart fått en dos, och nu två doser i Israel (och kanske snart i fler länder).

På Sahlgrenska sjukhuset räknas inte personer som vaccinerade förrän 45 dagar från första dosen. Det är först 2 veckor efter andra sprutan som personen räknas som fullvaccinerad. Detta innebär att en person som blir intagen på intensiven inte blir markerad som vaccinerad, utan syns som ”ovaccinerad som belastar vården”. Dessutom kan samma person som får eventuella symptom på biverkningar, skador, eller dör inom 45 dagar efter första sprutan riskera att osynliggöras i statistiken över biverkningar (om ingen aktivt misstänker sprutan och registrerar det).

Källa: Dr Clare Craig, Why COVID-19 was overdiagnosed.
https://www.youtube.com/watch?v=cVbewxHfhRg&t=302s

Källa: Professor Norman Fenton, Why the statistics driving COVID-19 are flawed.
https://www.youtube.com/watch?v=k3gyYqfcfM8&t=3s

Källa: Wall Street Journal, 2021-08-31.
https://www.wsj.com/articles/in-israel-being-fully-vaccinated-now-means-three-shots-11630426257

Källa: SVT Aktuellt & Sahlgrenska Sjukhuset. Hur vaccinerade blir ovaccinerade – Martin Stensö
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZdocpOj0jnw

Se även: https://vi-tillsammans.nu/category/statistik-riskerna-med-sjukdomen-covid-19/