Asymptomatisk smitta avser en person som trots att denna inte uppvisar några symptom ändå kan smitta andra och sprida sjukdomar. Detta är inte något som tidigare bevisats eller påtalats i den medicinska litteraturen, trots alla sjukdomar och pandemier som pågått genom historien. Det var först våren 2020 som det började diskuteras i någon större omfattning. Konsensus (så tillvida att det inte är bevisat) är att det inte finns asymptomatisk smitta av covid-19. Människor som inte uppvisar symptom kan inte sprida covid-19.

Världshälsoorganisationen, WHO har beslutat att stoppa tidigare rekommenderade masstester av asymptomatiska fall. Varför behöver barn och ungdomar testas och vaccineras för asymptomatisk spridning? De berörs inte.

Hur mycket rädsla skapas för att det förmedlas felaktiga uppgifter om asymtomatisk smittspridning? Vilka konsekvenser kommer detta att få för barnen, som då blir ”måltavla” för ett helt onödigt vaccinationsprogram? Som dessutom medför för dem oproportionerliga risker?

En intressant paradox i sammanhanget är att det existerar en form av asymptomatisk spridning, men inte av viruset. En studie från Karolinska Institutet visar att familjemedlemmar till 200 covid-smittade barn utvecklat immunitet utan att ha haft symptom. Det finns andra liknande studier också. Det verkar således som att de så kallade asymtomatiska inte sprider själva sjukdomen utan immuniteten. Varför diskuteras inte detta, så att det kan studeras närmare?

Källa: Household Transmission of SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-analysis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33315116/

Källa: Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32771461/

Källa: Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China shows no asymptomatic transmission https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w