Statistik kring riskerna från vaccinering är både svårt och lätt att undersöka. Det är svårt eftersom de rapporterade fallen inte har undersökts. De som rapporterar misstänkliggörs och har förföljts. (se kapitlet om ”Förföljelser och trakasserier mot läkare och forskare”). Riskerna och misstänkta fall nämns inte i den omfattningen som rapporterats i de internationella systemen. Statistiken blir ännu otydligare eftersom den är fylld av fall från falska positiva tester (se delen om statistik under ”Riskerna med sjukdomen Covid-19”), vilket försvårar en objektiv analys.

Det är däremot lätt att undersöka statistik kring riskerna på grund av en väldigt omfattande rapportering om biverkningar och dödsfall på grund av coronavaccinationerna. Det finns ett internationellt system som heter VAERS (som använts i decennier) som hanterar biverkningsrapporteringar från vaccinationer. Systemet används för att identifiera biverkningar och skador genom att studera oväntade eller ovanliga mönster i rapporterna. VAERS har dokumenterat väldigt många skador och dödsfall som misstänks komma på grund av coronavaccinering. Dessa rapporteringar av dödsfall och skador anses dock vara gravt underskattade av sakkunniga. En studie (The Harvard Study) visar exempelvis på att rapporteringar i VAERS är gravt underskattade, och att det finns en underrapportering. Denna visar på att mindre än 1% av vaccin-relaterade skador är rapporterade. Svensk sjukvård uppmuntrar biverkningsrapportering eftersom de säger att mindre än 5% av allvarliga biverkningar rapporteras.

Tidigare har myndigheter stoppat mediciner som uppvisat några tiotal dödsfall som rapporterats via VAERS. Covid-vaccinationerna har tusentals misstänkta dödsfall. Dessa censureras av media och social media.

Vi vet inte hur farliga coronavaccinen är, men mer och mer information kommer in som påvisar allvarligheten. Det enorma antalet registrerade fall av biverkningar, dödsfall och skador från vaccinen är obestridliga. 15,472 döda, 1.5 miljoner skadade (50% allvarligt) rapporterat i EU. Rapporter i EUs databas för biverkningar av covid-vaccinationer uppvisar mer skade-/dödsrapporter från coronavaccin än alla andra vaccin totalt någonsin i världen. Fler dödsfall är alltså relaterade till coronavaccinering än själva sjukdomen (framför allt om man väger in den bristfälliga statistiken med falska positiva fall).

En visselblåsare inom den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC, uppger 45.000 dödsfall 3 dagar efter vaccinationstillfälle. Åtal har lämnats in, och krav för omedelbart stopp av vaccination av barn och ungdomar har ställts.

Vaccinationernas spikprotein skadar cellerna i kroppen, orsakar svåra sjukdomar och omfattande blodproppar. D-dimer test visar att åtminstone 62% av mRNA-vaccinerade får blodproppar som inte syns.

En risk/nytta-beräkning är solklar: de experimentella vaccinen är onödiga, ineffektiva och farliga. Ju yngre, desto mindre risk för sjukdomen, men desto större risk för skador och dödsfall. Vaccinationerna utsätter befolkningar och patienter för allvarliga, onödiga och oberättigade medicinska risker.

60% av nya Covid-fall är bland vaccinerade människor. Detta framkommer vid en intervju med Professor i  Epidemiologi på Yale, Dr Harvey Risch.

En studie har gjorts där det upptäcktes att vaccinerad vårdpersonal bär 251 gånger mer covid19-virus i sina näsborrar än de ovaccinerade, och utgör därmed en större risk för patienterna.

Rapporterade dödsfall, biverkningar och skador
När barn vaccineras med “vanliga vaccin” är dödsrisken 1 på 1 miljon. Dödligheten med coronavaccinen är 50-65x högre än vanliga vaccinationer. Vaccinering hos barn har orsakat en 200x ökning av hjärtskador (myokardit), som är obotliga kroniska skador. Man har noterat en 10-20 faldig ökning av livmodercancer de senaste 6 månaderna (sedan vaccinationerna började ges), jämfört med andra år. I USA har alla andra vaccin genom åren (1990-2021) orsakat 3.885 dödsfall. Ca 125 dödsfall/år. Under bara sju månader år 2021 har det rapporterats 5.063 dödsfall genom coronavaccin. Vad gäller fall av blodproppar har det tidigare rapporterats 14 fall genom åren från alla andra vaccin, men redan har 73 fall rapporterats från coronavaccin.

Dödsfall – Alla andra vaccin genom 31 år: 3.885 döda (125/år). Coronavaccin: 5.063 fall redan juli -21.
Blodproppar – Alla andra vaccin genom 31 år: 14 fall.  Coronavaccin:  73 fall redan juli -21.
Hjärnblödning – Alla andra vaccin genom 31 år: 39 fall.  Coronavaccin:  96 fall redan juli -21.
Hjärtattack – Alla andra vaccin genom 31 år: 75 fall.  Coronavaccin: 291 fall redan juli -21. Troligtvis grov underskattning.
Guillain-Barre syndrom / analysering – Alla andra vaccin genom 31 år: 3.919 fall (130/år).  Coronavaccin: 1.432 fall redan juli -21.
Trombocytopeni – Alla andra vaccin genom 31 år: 31 fall/år.  Coronavaccin: 639 fall redan juli -21.
Benmärgscancer – Alla andra vaccin genom 31 år: 2,3 fall/år.  Coronavaccin: 44 fall redan juli -21.
Leukemi – Alla andra vaccin genom 31 år: 48 fall/år.  Coronavaccin: 229 fall redan juli -21
Myokardit/hjärtsvikt – Alla andra vaccin genom 31 år: 317 fall.  Coronavaccin: 1.113 fall redan juli -21.
• Väldigt många andra diagnoser har ökat dramatiskt också.

Källa: Region Uppsala. Rapportera biverkningar.
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

Källa: America’s Frontline Doctors – Åtalan
https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/aflds-files-lawsuit-seeking-immediate-injunctive-relief-revoking-the-emergency-use-of-covid-19-vaccines-based-on-disturbing-new-mortality-data/

Källa: Modiga människor avsnitt 45 Sven Román, Läkare och Sebastian Rushworth,  Läkare vid Karolinska sjukhuset och erfarenhet av covid-19-behandling.
https://www.youtube.com/watch?v=Y5hDA9LumPI

Källa: Intervju med Professor i  Epidemiologi på Yale, Dr Harvey Risch
https://rumble.com/vftpdz-dr.-harvey-risch-60-of-new-covid-patients-have-been-vaccinated.html

Källa: Dr. Peter A. McCullough. Oxford University Clinical Research Group
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccinated-healthcare-workers-threat-unvaccinated-patients-co-workers/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

Källa: https://rumble.com/vftpdz-dr.-harvey-risch-60-of-new-covid-patients-have-been-vaccinated.html

Källa: Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization (EudraVigilance database)
https://www.globalresearch.ca/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-reported-european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19-shots/5748346

Källa: COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414).
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312

Källa: COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH.
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700

Källa: COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19).
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439

Källa: COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S).
https://dap.ema.europa.eu/analyticsSOAP/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887

Källa: Children’s Health Defense.
https://childrenshealthdefense.org/covid-vaccine-secrets/resources/

Källa: Risk/nytta-beräkning. Paper uppdaterat 2021-08-21.
https://doctors4covidethics.org/covid-vaccine-necessity-efficacy-and-safety-3/

Källa: Dr Shelley Cole, Läkare. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 01h:58m.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: Dr Lee Merrit. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 03:20.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: Dr Ryan Cole. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 04:03.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html