Personer under 25 år har ingen signifikant dödlighetsrisk från covid, men däremot en allvarlig risk från vaccinen. Rapporter visade tidigt att balansen risk/nytta, effekt inte var tillräcklig med covid-vaccinen, tvärtom.
Personer yngre än 25 år har mindre dödlighetsrisk än 0,055%. Biverkningar från vaccinen är många: Ovanliga neurologiska skador, blodproppar, hjärtskador, risk för okända framtida hälsoproblem. (Se rapporter under Risker med vaccin – Statistik). Alla rapporterade inkomna biverkningar övergår CDC/FDA säkerhetsmarginaler för läkemedel.

En rapport om 63 fall av vaccinationsassocierad myokardit under 21-årsåldern från USA visade signifikanta abnormiteter på hjärtmagnetisk resonansavbildning, noterad för att vara allvarligare än den som tidigare setts hos barn med MISC-C. Det finns ingen långsiktig uppföljning av dessa barn.

Nya data har publicerats av både PHE och CDC som visar att virusbelastningar / överföringshastigheter är likartade mellan vaccinerade eller ovaccinerade individer, vilket gör att hänsyn till samhällsnyttan är fruktlöst vad gäller vaccination av barn/ungdomar. Dessutom vet vi också nu att naturligt förvärvad immunitet ger ett bredare och bättre varaktigt skydd än det som vaccination ger.

”For boys with no underlying health conditions, the chance of either cardiac adverse event (CAE), or hospitalization for CAE, after their 2nd dose of mRNA vaccine are considerably higher than their 120-day risk of COVID hospitalization, even at times of peak disease prevalence”

Det har framkommit att för pojkar i åldern 12-17 år utan underliggande hälsoproblem, så föreligger det inga fördelar att bli covid-vaccinerade. Riskerna för att få biverkningar i forma av kroniska hjärtproblem (Myokardit) är större än problem som eventuellt hade kunnat uppstå från insjuknande i covid-19.

Källa: Why are We Vaccinating Children against COVID-19? Ronald N.Kostoff, Daniela Calina, Darja Kanduc, Michael B.Briggs, Panayiotis Vlachoyiannopoulos, Andrey A. Svistunov, Aristidis Tsatsakis
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X

Källa: SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1?cf_chl_jschl_tk=pmd_a6xnlFrcBbxD.XT099zg4YD1MoubM2nOuaTIo9gftos-1631681001-0-gqNtZGzNAfujcnBszQg9

Källa: Dr Angie Farella, Läkare/Barnläkare. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 04h:35m.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: COVID-19 Vaccination-Associated Myocarditis in Adolescents
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/08/12/peds.2021-053427.full.pdf

Källa: SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf

Källa: In 180 Reversal, CDC Head Says Vaccines Can’t Prevent Spread of Covid
http://www.informationliberation.com/?id=62438

Källa: Percentages of adults testing positive for COVID-19 antibodies and vaccinated against COVID-19, by grouped age in England, Wales, Northern Ireland and Scotland
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveyantibodyandvaccinationdatafortheuk/4august2021#percentages-of-adults-testing-positive-for-covid-19-antibodies-and-vaccinated-against-covid-19-by-grouped-age-in-england-wales-northern-ireland-and-scotland

Se även Statistik (Riskerna med vaccination mot Covid-19)