Många organisationer med läkare, forskare, advokater och andra varnar för bland annat nedstängningarna och vaccinationerna, men ger hopp om att covid inte är farligare än en vanlig säsongsinfluensa (förutsatt att adekvat behandling ges, vilket inte är fallet). Bland annat:

Bota Sverige (Sverige)
En grupp läkare som är kritiska till Covid-19 vaccinen, och att nuvarande rekommendationer inte inkluderar bevisat effektiva behandlingsformer mot Covid-19. De har rest genom hela Sverige på nästan 50 orter och hållit föredrag om sakfrågorna kring pandemin.
https://botasverige.se/

Läkaruppropet (Sverige)
Ett läkarupprop för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper. Som läkare och forskare vill de höja sina röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige. Gruppen är kritisk till att unga/friska vaccineras, till vaccinpass och pandemilagen.
https://lakaruppropet.se/

Doctors for COVID Ethics (30 länder)
Organisationen har skrivit tre brev till EMA (Europeiska Byrån för Medicin), där de varnar för de kort- och långsiktiga farorna från Covid-19 vaccinen, som inkluderar blodproppar, blödande och trombocytavvikelser. I brist på kritiska säkerhetsdata, kräver de omedelbart stopp för alla experimentella gen-baserade Covid-19 vaccin.
https://doctors4covidethics.org/

UK Medical Freedom Alliance (Storbritannien)
En organisation som vill informera människor om Covid-19 på vetenskapliga grundvalar. Den är kritisk till Covid-19 vaccinen och de nuvarande behandlingsformerna.
https://www.ukmedfreedom.org

Covid-19 Assembly (Storbritannien)
En organisation som vill informera människor om covid-19 på vetenskapliga grundvalar. Den är kritisk till Covid-19 vaccinen och de nuvarande behandlingsformerna.
https://www.covid19assembly.org/

The Hart Group (Storbritannien)
Hart är en grupp högkvalificerade läkare, vetenskapsmän, ekonomer, psykologer och andra akademiska experter. De organiserade sig för att de oroar sig över sjukhus- och myndighetsrekommendationer gällande Covid-19 pandemin. I ett öppet brev till de brittiska myndigheterna skriver de om sin djupa oro över att barn skall vaccineras.
https://www.hartgroup.org/

Lawyers for Liberty (Storbritannien)
En organisation som arbetar för bland annat återupprättande av demokrati, mänskliga rättigheter i anslutning till covid-utbrottet och nödlagarna.
https://lawyersforliberty.uk/

Docs 4 Open Debate (Belgien)
En organisation som efterfrågar en öppen debatt kring covidfrågorna, och kritiserar exempelvis varför covid-situationen fortfarande anses vara ett nödläge.
https://docs4opendebate.be/en/

Concerned Lawyers Network (Australien)
En grupp i Australien som fokuserar på mänskliga rättigheter, och framför allt väcker frågor kring hur myndigheterna har använt lagarna för onödiga nedstängningar i Australien. Gruppen har skickat offentliga brev till myndigheterna där de ifrågasätter den juridiska legaliteten.
https://www.concernedlawyersnetwork.net/

Covid Medical Network (Australien)
En grupp med läkare och vårdpersonal som öppet kritiserat hanteringen av covid, samt de destruktiva åtgärderna som genomförts av Australiens myndigheter.
https://www.covidmedicalnetwork.com/

Investigative Corona Committee Germany (Tyskland)
Gruppen arbetar med ett internationellt nätverk av jurister som vill framföra det största skadeståndsfallet någonsin, Coronabedrägeriskandalen, som gruppen anser vara det troligtvis största brottet mot mänskligheten någonsin. Sedan juli 2020 har denna grupp gjort en mängd intervjuer med sakkunniga om varför myndigheter beordrar aldrig tidigare skådade samhällsbegränsningar som delar av Covid-19 respons, och vilka konsekvenser det medfört för människor. Genom insamlande av vittnesmål från sakkunniga, har de målet att bringa rättvisa mot de oegentligheter som gruppen anser ha utförts och som utförs fortfarande.
https://corona-ausschuss.de/

America’s Frontline Doctors (USA)
En organisation som vill informera människor om covid-19 på vetenskapliga grundvalar. Den är kritisk till covid-19 vaccinen, nuvarande behandlingsformerna, nedstängningarna som sker, och oegentligheter som de anser pågår.
https://americasfrontlinedoctors.org

Association of American Physicians and Surgeons (USA)
Organisationen har bland annat kritiserat förbjudande av de befintliga behandlingsformerna såsom exempelvis Ivermektin, och även vaccineringstvång.
https://aapsonline.org/

Children’s Health Defence (USA)
En internationell organisation som vill informera människor om Covid-19, om vaccinationsriskerna, specifikt med fokus på barnens säkerhet.
https://childrenshealthdefense.org/

Truth for Health Foundation (USA)
En organisation som vill informera människor om Covid-19, och andra infektionssjukdomar på vetenskapliga grundvalar. Kritisk till Covid-19 vaccinen och de nuvarande behandlingsformerna.
https://www.truthforhealth.org/

Canadian Covid Care Alliance (Kanada)
En organisation dedikerad att visa på vetenskaplig och saklig information kring covid och vaccinationer.
https://www.canadiancovidcarealliance.org/

Doctors for the Truth (Ungern)
En organisation som verkar för att sprida information om covid. Detta har skett bland annat genom internationella konferenser som hållits i Budapest. Den senaste hölls 17-18/8-2021.
https://orvosokatisztanlatasert.hu/?lang=en

The Israeli People’s Committee (Israel)
En oberoende grupp av medborgare, läkare, jurister, kriminologer, epidemiologer och övriga forskare som vill sprida information om nuvarande kris-situationen (covid).
https://www.the-people-committee.com/english

Kenya Catholic Doctors Association (Kenya)
En organisation som bland annat kriterar covid-vaccination som anses vara onödig, med tanke på redan effektiva befintliga behandlingsformer.
https://www.covidmedicalnetwork.com/open-letters/Catholic-Doctors-Association-Covid-19-Vaccine-Advisory.pdf
[email protected]

World Doctors Alliance (Internationellt)
En oberoende grupp med professionella inom medicin som fokuserar på sakfrågan kring Covid-19.
https://worlddoctorsalliance.com/

Great Barrington declaration (Internationell)
Ett offentligt brev skrivet av Dr. Jay Bhattacharya, Dr. Sunetra Gupta och Dr. Martin Kulldorff. De kritiserar framför allt covid-vaccination av barn genom uppmuntran av naturlig immunitet. Brevet har (2021-09-07) signerats av av cirka 15.000 läkare och forskare, cirka 44.000 inom vården, samt nästan 800.000 oroliga övriga medborgare.
https://gbdeclaration.org