Många läkare och forskare har upptäckt felaktigheter eller risker kring covid-hanteringen, exempelvis nya rön kring sjukdomen eller vaccinationerna. När de berättat om detta har de lidit stora förluster. Förlust av anseende, social status, personliga ägodelar, försämrad hälsa, och mest olyckligt, förlust av vänner och familj. Det berättas om mobbning, trakasserier och förföljelse, till och med från myndigheter, när det upptäckts exempelvis allvarliga biverkningar eller dödsfall från covid-19 vaccinationer. Många har blivit av med sin legitimation, sina arbeten och arresterade.

Det finns en stor oro kring censurering av vetenskapliga upptäckter som görs, att många blir nedtystade, och det finns en uppfattning att den medicinska litteraturen har blivit kapad. Dr Ryan Cole summerar sin oro vid en konferens:

”Vad hände med #metoo-rörelsen, där alla skall lyssnas och tros på?”

I Australien har myndigheterna skickat ut meddelande till alla praktiserande inom vården att de inte får yttra några andra åsikter eller upptäckter som går emot det gällande narrativet (myndigheternas). Att göra så resulterar i att personen kan förlora sin legitimation och även hamna i rättegång.

Brev från Australienska myndigheten Ahpra till praktiserande vårdpersonal.

Liknande taktik används i USA, där en läkare som sprider ”misinformation” eller ”desinformation” kan bli av med sin läkarelegitimation.

Källa: FSMB: Spreading COVID-19 Vaccine Misinformation May Put Medical License at Risk.
https://www.fsmb.org/advocacy/news-releases/fsmb-spreading-covid-19-vaccine-misinformation-may-put-medical-license-at-risk/

Källa: Registered health practitioners and students and COVID-19 vaccination
https://www.ahpra.gov.au/documents/default.aspx?record=WD21%2F30751&dbid=AP&chksum=zrOQ56xJaaLbasNxLDyqMA%3D%3D

Källa: Dr. Thomas Binder, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 01h:26m.
Källa: Dr. Charles Hoffe, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 01h:26m.
Källa: Dr. Sam White, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 01h:26m.
Källa: Professor Sucharit Bhakdi, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 00h:00m.
Källa: Dr. Thomas Binder, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 01h:26m.
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-symposium-session-1-the-false-pandemic

Källahttps://www.cpac.ca/episode?id=cd50ce93-5138-4489-a88f-bb8065b7aa32

Källa: Dr. Byram Bridle: ”This Kind of Suppression Is Unprecedented. I’ve Never Seen It”
https://archive.org/details/dr.-byram-bridle-this-kind-of-suppression-is-unprecedented.-ive-never-seen-it

Källa
: EXPOSED The Persecution of Canadian Physicians by Organized Medicine During the Pandemic
https://www.jccf.ca/the-persecution-of-canadian-physicians-by-organized-medicine-during-the-covid-19-pandemic/

Källa:
https://odysee.com/@bonniesmit:0/EXPOSED—The-Persecution-of-Canadian-Physicians-by-Organized-Medicine-During-the-Pandemic:9

Källa
: Dr Ryan Cole. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 04:03.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html