Martin Gustafsson i Sölvesborg kritiserade skolan för att de gör riktad vaccinreklam via Lilla aktuellt och att lärare talar för covid vaccinet på lärotid/skoltid. Detta ledde till att rektorn på skolan gjorde en orosanmälan till Socialnämnden, som senare kallade in Martin på ett korsförhör på 40 minuter. De frågade om han följde coronarestriktioner och vad han lär sina barn om det osv. Han kommenterade och sa att de talar om allt i familjen, och granskar kritiskt källorna för olika covidrelaterade saker och väger allt emot vartannat, varefter Socialnämnden la ner ärendet.

Detta är bara ett exempel på hur stängd debatten blivit i samhället, då till och med kritiskt ifrågasättande riskerar ett oriktigt myndighetsutövande som kanske hade skrämt många andra föräldrar till att vara tysta.

Se även Förföljelser och trakasserier mot läkare, forskare och medborgare.