Folkhälsomyndigheternas information kring vaccinationerna kan upplevas vinklad. På presskonferensen där FHM meddelar att ungdomar från 16 år kan ta sprutan, informerar de inte om riskerna med biverkningar. De potentiella fördelarna får markant större utrymme jämfört med de potentiella riskerna.

FHM presenterar ett underlag som innehåller en uppställning med för- och nackdelar med vaccination för ungdomar, men risken för biverkningar nämns inte ens som en nackdel. Det finns ingen beräkning av risken för ungdomar att skadas av covid-19 i förhållande till risken att skadas av vaccinet.

Immunolog Ann-Cathrin Engwall ser detta som oseriöst, eftersom så mycket vikt lades vid nyttan. Det behövs båda sidor för att kunna ta ett bra beslut. Riskerna har viktats ner. Varför? Hon anser att det är hemskt eftersom det handlar om barn som har många år kvar att leva, och man ska inte utsätta barn för de här riskerna i onödan. I det underlag som FHM presenterar, finns bara 1 vetenskaplig studie. Den kan starkt kritiseras för slutanalysen, eftersom den visar att vaccinet enbart har skyddat 1,67% av ungdomarna. Är det värt den “nyttan” när nästan 70-80% av alla som fick vaccinet drabbades av biverkningar som liknar influensa.

Källa: Folkets Radio – Intervju med  immunologen Ann-Cathrin Engwall, som var en av få experter som varnade för den förra massvaccinationskampanjen (svininfluensan) i Sverige. Avsnitt ”Barnen. sprutan och den påstådda nyttan”.
https://folketsradio.se/barnen-sprutan-och-den-pastadda-nyttan/

Se även Fördelar/nackdelar/risker.
Se även Statistik (Riskerna med vaccination mot Covid-19)
Se även Förföljelser och trakasserier mot läkare och forskare