I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken – den kan ha varit underliggande sjukdom, naturlig död, regelbundet bruk av syntetiska läkemedel (som till exempel statiner, kortison, smärtstillande, antihistamin, cellgifter, antidepressiva), näringsbrist, D-vitaminbrist, fetma, självmord, olycka i trafiken, olycka i hemmet eller annat.

Varje år brukar vi ha cirka 8000-14 000 fall av säsongsinfluensa i Sverige. Under senaste säsongen (2020-21) registrerades 29 fall av influensa i Sverige. Hur många av Covid-19-fallen i Sverige har varit en vanlig influensa? Influensa har haft dödsfall bland unga exempelvis 2017-19 men detta nämns inte längre. Om det nu är så att våra nya rutiner med distansering, tvätta händerna, distansarbete har lyckats få ner influensafallen med nästan noll, varför behövs då vaccinationerna? Är det svårt att hålla isär influensa- och covid-fall? Summan av antalet ”influensafall” och ”covid-fall” är hur som helst snarlika när man jämför de föregeående åren. När man sedan dessutom studerar antalet döda (se Dö “av covid” vs “med covid”) genom åren visar siffrorna ingen nämnvärd överdödlighet.

Källa: FHM – Årssammanfattning 2020 – I spåren av pandemin minskade många smittsamma sjukdomar kraftigt
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/arsrapporter-anmalningspliktiga-sjukdomar/arsrapporter-2020/arssammanfattning-2020/

Källa: När statistiken skvallrar och parodin blir uppenbar – Stefan Whilde
https://stefanwhilde.se/2021/06/26/nar-statistiken-skvallrar-och-parodin-blir-uppenbar/

Källa: FHM:s förklaring
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/utebliven-sasong-for-influensa-och-vinterkraksjuka/

Källa: Dr Angie Farella. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 03:00.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html