80% av alla i USA som dött av/med covid har varit över 65 år gamla och multisjuka. 95% av alla dödsfall är över 50 år gamla. Dödligheten ligger under 0,2 procent. Detta innebär att risken för en genomsnittsperson att dö är lägre än 1 på 500. Den är lägre än 1 på 3000 om man är under 70 år, och siffran sjunker ytterligare för varje lägre åldersgrupp. 2020 i Sverige var ett inte särskilt märkvärdigt år vad gäller antalet personer som dog, trots den påstått mycket farliga pandemi som härjade under året. 98 procent av dem som får covid är helt återställda inom 3 månader.

Det finns inga starka bevis för att covid skulle orsaka långvariga skador på kroppen. Däremot finns det bristfälliga rapporter som bygger på lågkvalitativ vetenskap.

Covid-19 är – av allt att döma – inte farligare för barn än influensa. Åtminstone inte vad gäller antalet dödsfall.

Under det första halvåret 2020 var det inget barn som dog med covid-19 som underliggande dödsorsak. Men det var två barn som dog av vanlig influensa. Under 2019, dog sju barn av influensa. Det visar Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Källa: Corona inte dödligare för barn än influensa
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/corona-inte-dodligare-for-barn-an-influensa/

Källa: Dr. Thomas Binder, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 02h:50m
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: ”Varför det mesta du vet om covid-19 är fel”, bok av Sebastian Rushworth. Läkare vid Karolinska sjukhuset och erfarenhet av covid-19-behandling.
https://www.karnevalforlag.se/bocker/varfor-det-mesta-du-vet-om-covid-19-ar-fel/

Källa: Dr Denis Rancourt, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 00h:54
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-symposium-session-1-the-false-pandemic