Det finns ingen större överdödlighet i Sverige 2020, trots att tusentals dött av covid. Varför? Det finns ett otal positiva svar som bedömts som coviddödsfall trots att den egentliga dödsorsaken var en annan. Detta eftersom PCR-testerna ger falska positiva utslag, vilket påverkat statistiken helt felaktigt.

För första gången i medicinsk historia introducerades termen “dött av covid” och “dött med covid”, vilket naturligtvis påverkar dödlighetstalen uppåt. Statistiken inkluderar dödsfall där personer dött av något annat, exempelvis cancer, men om testning visar positivt resultat har det visat sig att det skrivs in covid som dödsorsak. Det finns också fall som berättas om att sjuka som dött, per automatik har blivit registrerade som covid-dödsfall trots att de dött av annat. Vid diskussioner med läkare och vårdpersonal håller de med om att det är konstigt. Amerikanska motsvarigheten till folkhälsomyndigheten CDC säger att enbart 6% av de som dött av covid-19 har dött AV covid som enskild dödsorsak. De andra fallen har underliggande sjukdomar. Enligt läkaren och professorn Bertram Häussler, verksam vid det oberoende forskningsinstitutet IGES i Berlin, är den officiella tyska statistiken för coronadödsfall direkt felaktig. Hela 80 procent av de dokumenterade dödsfallen bedöms ha haft andra orsaker än själva viruset.

Det stora flertalet dödsfall beror på bristande behandling av sjuka gamla. Detta eftersom det redan funnits bra och säkra behandlingsformer (se Vilka behandlingar finns?) som inte använts. Behandlingsformerna har tystats ner och kriminaliserats. Många sjuka och gamla har även dött på grund av samhällsnedstängninar som resulterat i bristfällig vård, eller ingen vård alls.

Källa: ”Varför det mesta du vet om covid-19 är fel”, bok av Sebastian Rushworth. Läkare vid Karolinska sjukhuset och erfarenhet av covid-19-behandling.
https://www.karnevalforlag.se/bocker/varfor-det-mesta-du-vet-om-covid-19-ar-fel/

Källa: Dr Denis Rancourt, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 00h:54m
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-symposium-session-1-the-false-pandemic

Källa: Berättelse om ”dö med vs dö av” covid.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9279767/BEL-MOONEY-dad-died-chronic-illness-hes-officially-Covid-victim.html

Källa: Conditions contributing to deaths involving COVID-19, by age group, United States. Week ending 2/1/2020 to 12/5/2020.
https://www.cdc.gov/nchs/data/health_policy/covid19-comorbidity-expanded-12092020-508.pdf

Källa: ”Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten wohl nicht Todesursache“
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus233426581/Seit-Juli-2021-Corona-bei-80-Prozent-der-offiziellen-Covid-Toten-wohl-nicht-Todesursache.html