Rädsla har varit den främsta drivkraften kring hanteringen av covid-händelsen från 2020.

Källa: Dr Mark McDonald. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 04:20.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Se även De psykologiska aspekterna – Inlägg.