Vårdguiden från 1177 som skickas ut via posten innehåller vilseledande information gällande coronavaccinen och deras godkännande av myndigheterna.

De skriver att det är falskt att påstå att coronavaccinen inte har fått ”fullgoda godkännanden”. Antydningen att coronavaccinen skulle vara fullgoda stämmer inte enligt myndigheternas egna direktiv. Enligt direktiven för godkännande av bland annat vaccin finns tydliga direktiv hur och när ett vaccin får användas. Coronavaccinen har inte genomgått sedvanlig mångårig prövning utan har fått ett nödtillstånd.

I Sverige används termen ”villkorat godkännande” när det handlar om nödtillstånd. Ett nödtillstånd innebär att tillräckliga tester inte genomförts som för andra vaccin, med de risker som det innebär. En av de många riskerna som uppdagats är till exempel att coronavaccinen har fått allvarliga biverkningsrapporter som till antal vida överstiger alla andra vaccin som någonsin tillverkats under flera decennier (se Statistik (Riskerna med vaccination mot Covid-19))

Här kan du kan läsa mer om vaccinutveckling.

Källa: Utskick brevledes från 1177.

Källa: Villkorat godkännande, Läkemedelsboken, https://lakemedelsboken.se/kapitel/regelverket_och_it-stod/godkannande_av_lakemedel.html#u19_18