Det är konstaterat att det i princip inte finns några risker med covid-sjukdomen för barn. 0,00% – 0,03% risk att dö av covid av samtliga covid-fall bland unga, detta om de INTE får tidig behandling. 80% av alla i USA som dött med covid var över 65 år gamla och multisjuka. 95% av alla dödsfall är över 50 år gamla. I Sverige har ca 150 personer i åldrarna 16–17 vårdats på sjukhus med covid-19. Av dessa har 6 behövt intensivvård. Det motsvarar 0,026 promille av den åldersgruppen. 1 individ på 40 000.

Barn är inte “super-spridare” och dödar inte den äldre befolkningen så som det påstås ibland. Detta eftersom asymptomatisk spridning i princip är en myt, och man hellre kan prata om asymptomatisk immunitet via smittade barn, vars familjemedlemmar utvecklat immunitet utan att få symptomen. (se kapitlet om Asymptomatisk spridning) Det är dessutom väldigt få barn som får covid.

Källa: Dr Angie Farella. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 03:00.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: Dr Robin Armstrong. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 02:44.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: Folkets Radio – Intervju med  immunologen Ann-Cathrin Engwall, som var en av få experter som varnade för den förra massvaccinationskampanjen i Sverige. Avsnitt ”Barnen. sprutan och den påstådda nyttan”.
https://folketsradio.se/barnen-sprutan-och-den-pastadda-nyttan/

Källa: ”Varför det mesta du vet om covid-19 är fel”, bok av Sebastian Rushworth. Läkare vid Karolinska sjukhuset och erfarenhet av covid-19-behandling.
https://www.karnevalforlag.se/bocker/varfor-det-mesta-du-vet-om-covid-19-ar-fel/

Källa: Dr Richard Urso. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 03:52.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html