Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden som har haft misstänkt eller konstaterad covid. Enligt Ivo har ingen region tagit sitt fulla ansvar.

Läkare avråds också från att träffa sjuka patienter på äldreboenden. Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, menar att äldre sjuka inte får dropp eller syrgas. Många är i behov av näringsdropp, anser han.

– Men i många kommuner får man inte ens dropp om man bor på ett äldreboende och man skickar inte äldre till sjukhus. I praktiken dör äldre i onödan, säger han.

Källa: SVT – Ivo-rapport: Äldre med covid-symptom nekades sjukhusvård
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/skarp-kritik-mot-region-sormlands-hantering-av-covid-patienter-pa-boenden

Källa: SVT – Professorns ilska mot coronavården av äldre: ”Är diskriminering”
https://www.svt.se/nyheter/professorns-ilska-mot-coronavarden-av-aldre-ar-diskriminering