Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Det upptäcktes då att det fanns 95% färre fall än vad som förväntades.

I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika har väldigt få. Detta för att de har en omfattande användning av Ivermektin. Dessa medel verkar fungera framgångsrikt mot covid. Detta framgick av tester redan i början av utbrottet, men förlöjligades och undersöktes inte. Varför undersöks detta inte som behandlingsformer mot covid?

I Afrika har de inga “covid-vågor”. Varför inte? Detta undersöks inte. Varför får inte bevisat framgångsrik behandling användas? Framgångsrika säkra läkemedel mot covidsjukdom (som bevisligen fungerar i Afrika) kriminaliseras och rekommenderas inte. Varför?

Här visas skillnaderna mellan de länder som använder Ivermektin, respektive de som inte gör det.
”Morbidity” = Antal som blivit sjuka per miljoner människor.
”Mortality per Million” = Antal som dött per miljoner människor.

Källa: Dr Geoff Mitchell, Akutläkare, Epidemiolog. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 02h:08m.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: The Powerful Case Against Covid mRNA Vaccine
https://www.paulcraigroberts.org/2021/09/07/the-powerful-case-against-covid-mrna-vaccine/

Källa: Front Line COVID-19 Critical Care Alliance – Läkargrupp
https://covid19criticalcare.com/network-support/the-flccc-alliance/infographics/