I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.
Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför?

Tabell 6 i FDA -faktabladet visar att 20,3% av de 1 127 barn som fick en första dos fick feber, medan 39,3% av de 1 097 barn som fick den andra dosen fick feber. Ytterligare 60,1% av barnen som fick den första dosen upplevde också trötthet, medan 66% av dem som fick en andra dos upplevde trötthet. Ytterligare 55,3% av barnen som fick den första dosen fick också huvudvärk och 64,5% av de som fick en andra dos fick också huvudvärk. 27,6% av barnen som fick den första dosen fick också frossa, medan 41,5% av de barn som fick en andra dos fick frossa.

FDA-dokumentet säger också att 0,04% drabbades av en extremt allvarlig biverkning men går inte in på detaljer om vilken typ av reaktioner som inträffade. 0,04% låter kanske litet men vi kan sätta detta i perspektiv. I Sverige finns det cirka 500 000 barn i åldern 12-15 år. Om var och en av dessa barn bara skulle få en dos kan vi enligt studien förvänta oss att se 200 barn drabbas av en extremt allvarlig biverkning som kan inkludera dödsfall.

Källa: FACT SHEET FOR HEALTHCARE PROVIDERS ADMINISTERING VACCINE (FDA)
https://www.fda.gov/media/144413/download