Vår debattartikel (Stoppa Skolverkets sexualisering av skolbarn [1]) i Epoch Times väckte uppmärksamhet och debatt. Även Skolverket uppmärksammade inlägget.

Skolverket skrev ett svar på vår debattartikel, (Medborgarinitiativ sprider felaktigheter om svenska läroplaner [2]), och framförde då två tydliga invändningar. Det står ingenting om sexualitet i läroplanen för förskolan och Skolverket har inte påverkats av EU och WHO när sexualundervisningen nu förändras och tidigareläggs.

I övrigt förefaller Skolverket acceptera vår beskrivning av det som sker i skolan. De bestrider inte att skolbarn sexualiseras.

I vår replik, (Replik: Det är Skolverket som inte håller sig till fakta [3]), på Skolverkets svar visar vi att WHO:s extrema standard för sexualkunskap redan har ett betydande inflytande på innehållet i svensk för- och grundskola.

Läs gärna själv texterna och avgör om Skolverket lyckas förringa betydelsen av förändring och tidigareläggning av sexualundervisning.

Källor

  1. Stoppa Skolverkets sexualisering av skolbarn, Epoch Times, Martin Lantz, Aida Reva, Maria Gontevas, Jesper Kekki, Lorena König, Marianne Liljeholt, Tina L Hedenquist för Vi tillsammans, https://www.epochtimes.se/Stoppa-Skolverkets-sexualisering-av-skolbarn
  2. Medborgarinitiativ sprider felaktigheter om svenska läroplaner, Epoch Times, Roger Persson – Tillförordnad enhetschef på Skolverket, https://www.epochtimes.se/Medborgarinitiativ-sprider-felaktigheter-om-svenska-laroplaner
  3. Replik: Det är Skolverket som inte håller sig till fakta, Epoch Times, Martin Lantz, Aida Reva, Maria Gontevas, Jesper Kekki, Lorena König, Marianne Liljeholt, Tina L Hedenquist för Vi tillsammans, https://www.epochtimes.se/Replik-Det-ar-Skolverket-som-inte-haller-sig-till-fakta
Print Friendly, PDF & Email