Tomas Kaya som är känd från TV:s Idol och Talang arbetar till vardags i förskolan. Han är aktiv på socialmedia med TikTok kontot Förskolefnatt som följs av barnfamiljer och förskolepedagoger över hela landet. Där delar han ofta sin syn på barns rättigheter och ger stöttning till andra pedagoger.

”Fullständigt vansinnigt. Jag tolkar innehållet i boken som grooming.”

Tomas är den senaste i raden att kritisera RFSU, som är en lobbyorganisation för WHO:s extrema standard för sexualundervisning, och deras bok Snippor och Snoppar. Hans slutsats är att ”den här boken går helt emot vårt uppdrag och vår roll i förskolans värld.”

Barnen i boken tar av sig kläderna och börjar rita av sina snippor och snoppar. Men det finns ingen pedagog som förklarar för barnen i boken att; i förskolan visar inte vi vår nakna kropp för varandra. När barnen tillåts bete sig så hamnar de i en utsatthet. ”Man vill på något sätt visa på en liberal frigörande sexualitet hos barn i förskoleåldern. För mig är det jätteproblematiskt” säger Tomas.

Det står i boken att man ska ha tema kroppen på förskolan. Men det temainriktade arbetet ska vara baserat på barnens intresse, inte på de vuxnas agenda menar Tomas. I förskolans läroplan står det att man ska stötta barnen kring kroppsuppfattning men det gör man inte genom att ta av sig kläderna.

Det boken förespråkar leder barnen in i en utsatt position. De ska ta av sig nakna och jämföra könsorgan med varandra. ”Det här är jättemärkligt” kommenterar Tomas. Det är fel att prata om sexualitet när det gäller barn på förskolan. Barn är naturligt nyfikna och att de upptäcker sin kropp har inget med sexualitet att göra.

Källa: Reagerar starkt på boken ”snippor och snoppar”, Tomas Kaya, förskolefnatt på TikTok, https://www.tiktok.com/@tomaskaya/video/7227511585013599514

Print Friendly, PDF & Email