Det finns flera skäl till att vi valt att utse Årets olämpligaste barnbok.

Genom att identifiera och uppmärksamma barnböcker med olämpligt innehåll som normaliserar sexuella tankemönster och osunda självbilder kan vi hjälpa till att skydda barns självkänsla och emotionella välbefinnande. Vi hoppas också hjälpa föräldrar och lärare att göra informerade val när de väljer böcker för barn.

Att utse Årets olämpligaste barnbok ökar medvetenheten om vikten av att granska och utvärdera barnlitteratur noggrant. Det kan också uppmuntra skolor och bibliotek att vara mer medvetna om skadligt innehåll och välja barnböcker som är anpassade till barns ålder och utveckling.

En diskussion kring Årets olämpligaste barnbok ger också föräldrar, lärare och allmänheten en möjlighet att samtala om den moral och etik som vi vill främja i barnlitteraturen.

Genom att identifiera olämpligt innehåll i barnböcker och lyfta fram varför det är skadligt kan vi också uppmärksamma varför vissa teman eller innehåll inte är lämpliga för barn. Det kan hjälpa till att öka medvetenheten om de potentiella negativa effekterna av att exponera barn för sådant material.

Utnämningen av Årets olämpligaste barnbok kan sända en uppmaning till skolan och biblioteken att ta ansvar för de böcker de tar in och att ser till att de är lämpliga för sin avsedda publik.

Att vi ska behöva utse Årets olämpligaste barnbok tjänar som en viktig påminnelse om att myndigheter ännu inte lyssnat på de som påtalat det skadliga innehållet i som finns i en del av barnlitteraturen. Vi behöver en offentlig diskussion om innehållet i barnens böcker. Böcker som vi önskar ger dem kunskap, trygghet och inspiration.

Print Friendly, PDF & Email