Svensk skola ägnar sig åt något de kallar värdegrundsarbete. Men vems värdegrund är det egentligen som de vill arbeta in i barnen? Mycket verkar kretsa kring sexualitet, även för de allra yngsta barnen.

Många känner instinktivt att det är fullständigt olämpligt och till och med skadligt, men ändå låter vi det ske. Är det för att det är enklast att bara följa med strömmen och inte ställa obekväma frågor?

I många kulturer ingår det i mansrollen att försvara familj och barn. Men var är männen nu? I sammanhang där värdegrundsarbetets ibland extrema inslag genomförs syns sällan kraftfulla män bland föräldrarna. Kan det vara den tilltagande mansfientligheten som får dem att hålla sig borta? Utan starka mäns motstånd kan man få igenom vad som helst.

Det pratas ofta om ”daddy-issues” när man diskuterar kvinnors problem i relationer, men man pratar inte om att avsaknaden av en fadersfigur eller en stabil manlig förebild skadar både män och kvinnor. Avsaknaden av trygga individer påverkar hela samhället. Utan dem har vi inga förebilder att sträva efter.

Genom alla tider har männen skyddat familjen och det som är skört, men inte längre. Män vågar inte längre stå upp för sig själva och blir inte sällan trampade på när de säger vad de tycker.

Få män ser något positivt med att sexualisera småbarn. Men så fort en man står upp för det som är rätt, blir han påhoppad av så kallade ”feminister” som förminskar hans rätt att tala.

Frihetsrörelser som till exempel feminismen och hbtq-rörelsen grundar sig i bra saker—det fanns ju en tid där kvinnor inte ens fick rösta—men någonting har hänt. Rörelserna verkar ha blivit kapade av en större agenda än de som medverkar kan förstå. Det finns inget jämställt med att mäns röster blir tystade. I stället behöver vi uppmuntra fler män att ta ansvar för det som är rätt och stå upp för sin sak, inte förminska dem som vill göra rätt för sig själva och samhället.

Vi behöver både starka män och starka kvinnor. Endast tillsammans kan vi skydda oss mot destruktiva trender och vända utvecklingen. Vi är skapade för att leva och samverka i perfekt symbios. Man och kvinna. Inte för att gå emot varandra och trycka ned varandras unika egenskaper som gör oss till dem vi är. Tillsammans är vi starkast.

Att uppleva hur snabbt samhället går utför när fel människor får fritt spelrum i media är hemskt. Nu behöver vi fler män som genom en trygg och stabil grund vågar värna de svagaste i samhället. Vi kvinnor och barn behöver er! Likväl som ni behöver oss.

”The true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him” -G.K Chesterton

Maria Gontevas

Print Friendly, PDF & Email