Den amerikanske journalisten och politiske kommentatorn Tucker Carlson, tidigare Fox News-värd, som numera driver USA:s populäraste TV-show på Twitter är den senaste i raden inflytelserika mediepersoner som kritiserar medias och myndigheters normalisering av övergrepp mot barn.

“En generation tillbaka ansågs det mycket olämpligt att prata med andras barn om sex. Att beröra barnen med sexuella avsikter var mer eller mindre att be om ett dödsstraff” konstaterar Carlson i Twitter-klippet som redan setts 50 miljoner gånger.

The Wall Street Journal skrev ett avslöjande reportage om barnpornografin på Instagram och om hur plattformen öppet stöttar ett nätverk av konton med köpare av barnpornografi. Tucker Carlson pekar på myndigheternas undfallenhet att göra något åt kriminaliteten på Instagram och hur ledningen skryter med hur deras algoritmer underlättar för alla att få innehåll de gillar. Vilket även inkluderar barnpornografi.

“Wall Street Journals artikel var sanningsenlig och chockerande. Men allra mest chockerande var vad som hände efter den publicerats – vilket var ingenting. USA:s största tidning avslöjar att en av världens mest inflytelserika sociala media-plattform sprider barnpornografi och ingen makthavare gör något åt det.”

Källa: Instagram Connects Vast Pedophile Network, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/instagram-vast-pedophile-network-4ab7189

Print Friendly, PDF & Email